Demariyrittäjät valmiita madaltamaan irtisanomissuojaa

Ajankohtaista

Varsinais-Suomen SDP:n yrittäjäverkosto otti kokouksessaan 23.1.2015 kantaa pienyrittäjien aseman parantamiseen. Verkosto pitää oikeansuuntaisena valtiovarainministeri Antti Rinteen esitystä arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostosta 8500 eurosta 10000 euroon. Muutoksella vaikutetaan kuitenkin ensisijaisesti sivutoimisten yrittäjien ja itsensä työllistäjien asemaan, joten seuraavan hallituksen tulee kehittää arvonlisäverotusta edelleen kaikkien pienyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi. Verkosto esittääkin arvonlisäveron liukuvan alarajahuojennuksen nostoa nykyisestä 22 500 eurosta 50 000 euroon ja pienyrityksille mahdollisuutta siirtyä maksuperusteiseen arvonlisäveroon.

Varsinais-Suomen SDP:n yrittäjäverkosto haluaa avata keskustelun uusien työntekijöiden palkkaamisen helpottamisesta. Verkosto esittää Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston alueella toteutettavaksi kokeilua, jossa pienyritysten työntekijöiden irtisanomissuojaa madallettaisiin, työttömyyskorvausta nostettaisiin ja työn vastaanottaminen tehtäisiin pakolliseksi. Verkoston näkemyksen mukaan tällä alennettaisiin kynnystä uusien työntekijöiden palkkaamiseen ja turvattaisiin työntekijöiden asema mahdollisten työttömyysjaksojen aikana. Kokeilun pelisäännöt laadittaisiin yhteistyössä työ- ja elinkeinoviranomaisten, ammattiyhdistysliikkeen ja yrittäjärjestön edustajien kanssa.

Varsinais-Suomen SDP:n yrittäjäverkoston mielestä aloittavien ja nuorten yrittäjien neuvontapalveluja on kehitettävä. Liiketoiminnan kehittämisneuvonnan ohella korostuu tiedontarve YEL-vakuutuksen merkityksestä yrittäjän oman sosiaaliturvan perustana. Oikein mitoitettu YEL-maksu tarjoaa yrittäjälle palkansaajien kanssa yhtäläisen turvan.

Varsinais-Suomen SDP:n yrittäjäverkosto aloitti toimintansa marraskuussa 2014. Tällä hetkellä verkostossa on mukana runsaat 20 yrittäjää ja yrittäjyyden asiantuntijaa. Tavoitteemme on avata keskustelua ja lisätä vuoropuhelua yrittäjyyden haasteista ja mahdollisuuksista sekä vaikuttaa itsensä työllistäjien ja pienyrittäjien toimintaedellytysten ja aseman parantamiseen.

Lisätietoja:

Kokouksen puheenjohtaja

Jukka Sirén

+358 40 583 1521

jukka.siren@jukkasiren.net

Kokouksen puolesta toimeksisaaneena:

Kari Ahonen

+358 400 467 210

kari@sanakari.fi