Eeva-Johanna Eloranta: Joululahjarahoja Turun yliopiston opettajankoulutukseen, Saaristomerelle ja Varsinais-Suomen tiehankkeisiin

Ajankohtaista,Kirjoituksia
Eeva-Johanna Eloranta

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan päättämistä joululahjarahoista eli valtion talousarvion jakamattomasta varasta on tulossa Varsinais-Suomeen ensi vuodelle merkittävä osuus, iloitsee valtiovarainvaliokunnan tiede- ja sivistysjaoston jäsen, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.).

– Erityisen tyytyväinen olen siitä, että opettajankoulutukseen panostetaan myöntämällä Turun yliopistolle opettajankoulutuksen tutkimusperusteiseen kehittämiseen 600 000 euron määräraha. Opettajankoulutuksen kehittäminen on erityisen tärkeää näinä aikoina, kun suomalaislasten oppimistulokset ovat heikentyneet mm. lukutaidon osalta. On välttämätöntä, että suomalaista koulutusjärjestelmää ja opettajien ammattitaitoa kehitetään monien koulutuksen ja oppimisen haasteiden ratkaisemiseksi, sivistysvaliokunnan varapuheenjohtaja Eloranta painottaa.

Rahoitus myönnetään FinTed (Finnish Educaton Database) tutkimusinfrastruktuurille, jota voidaan hyödyntää tutkimuksessa sekä opetuksen ja koulutuksen kehittämisessä kaikilla koulutusasteilla. Turun yliopisto koordinoi hanketta, missä on mukana kaikki opettajankoulutusta antavat Suomen yliopistot.

– Myös Saaristomeriohjelman tehostamiseen eli maatalouden vesiensuojelun tiekartan toimenpiteiden nopeuttamiseen osoitetaan 150 000 euroa eduskunnan joululahjarahoista. Viime kesänä valmistuneeseen Saaristomeriohjelman tiekartan toteutukseen on valtion budjetissa varattu riittävästi rahoitusta sekä ympäristöministeriön että maa- ja metsätalousministeriön budjettimomenteille. Haasteen Saaristomeriohjelman toteutumiselle aiheuttaa kuitenkin se, että rahan hakeminen ja toimien tekeminen perustuvat pääosin vapaaehtoisuuteen, Saaristomeriohjelman ohjausryhmän jäsen ja eduskunnan Saaristomeriryhmän varapj. Eloranta kertoo.

– Tämän Varsinais-Suomen ELY-keskukselle osoitetun 150 000 euron joululahjarahan myötä maatalouden vesiensuojelun toimenpiteitä voidaan nopeuttaa, sillä sen turvin voidaan nyt palkata lisää työntekijöitä ELY-keskukseemme neuvomaan ja opastamaan viljelijöitä vesiensuojelun tehostamiseen ja rahoituksen hakemiseen sitä varten. Näin Saaristomeriohjelman toteuttamista ja Saaristomeren tervehtymistä voidaan vauhdittaa, Eloranta iloitsee.

Tiestön korjausvelka on varsin suuri ja toiveita parannusten suhteen on paljon, mutta joululahjarahoilla sitä pystytään osin pienentämään ja parantamaan liikenneturvallisuutta, toimivuutta ja tiestön kuntoa.

– Kaikkein tärkeimpänä alueemme tiehankkeena pidän tänä jouluna sitä, että myönnämme Kantatie 43 Kalanti-Kodjala-osuuden uudelleenpäällystämiseen 500 000 euroa. Tällä surullisella tieosuudella sattui kesällä kuolemaan johtanut onnettomuus nuoren pyöräilijän ajauduttua auton eteen. Tämän joululahjarahan turvin voidaan poistaa tien täristävät tiemerkinnät osuudelta, jolta nyt puuttuu erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä ja tuon tieosuuden turvallisuus saadaan piennarleveyden hieman kasvaessa jonkin verran paranemaan mm. pyöräilijöiden kannalta, Eloranta painottaa.

Saariston rengastiellä liikenneturvallisuus paranee, kun jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisen ensimmäisen 2,4 km osuus käynnistyy Mt 180 Prostvikin lauttaranta- Prostvikin kylä osuudella Nauvossa, johon osoitetaan 800 000 euroa. Tiesuunnitelman laatimiseen Mt 180 kiertoliittymään Kirkkosalmen itäpuolelle Paraisilla osoitetaan 250 000 euroa ja Mt 1835 täsmäparantaseen ja osittaiseen uudelleen päällystämiseen Kemiössä osoitetaan 110 000 euroa, mikä parantaa tien kuntoa. Mt 181 ja Mt 12075 Sausilantien risteyksen kiertoliittymän rakentamiseen Sauvossa osoitetaan 700 000 euroa, mikä parantaa liittymän turvallisuutta ja toimivuutta. Riista-aitoja rakennetaan Vt 9 Aura-Loimaa välillä lisää 50 000 eurolla.

– Olen iloinen siitä, että ensi vuonna saamme aikaisempia vuosia enemmän alueemme tiehankkeita eteenpäin, Eloranta korostaa.