Heli Paasio iloitsee osittaisen hoitorahan esityksen mahdollistamasta joustavuudesta

Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti tänään 8.2. osittaista hoitorahaa alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille.

Esityksen mukaisesti vanhemmalle maksettaisiin portaittainen hoitoraha, mikäli vanhempi työskentelee osa-aikaisesti. Maksuluokituksia on esityksessä kaksi, 80% työaika tuo 160 euron ja 60% työaika 240 euron kuukausittaisen tuen. Tuki mahdollistaa perhe-elämän ja työn yhteensovittamisen joustavammaksi yhä useammalle pienten lasten perheelle.

Nykyiseen kotihoidon tukeen esitys ei vaikuta, vaan antaa pienten lasten vanhemmille toisen vaihtoehdon. Esitys sisältää myös oikeudenmukaisuuden kannalta tärkeän esityksen päivähoitomaksujen tarkemmasta suhteesta osapäivähoidon toteutuneisiin hoitotunteihin. Tämä tukee perheiden suunnittelua todelliselle päivähoitotarpeelle, jota nykyisellään ei kaikissa kunnissa tueta.

Joustavuuden kehittäminen työn ja perheen välillä on kaikkien osapuolien edun mukaista, perheet voivat paremmin sovittaa työelämän ja vanhemmuuden omien tarpeidensa mukaiseksi. Vanhempien jaksaminen, perheen talous sekä kosketus työelämään paranevat. Yhteiskunnan talouden kestävyyden kannalta perhevapaalta työelämään palaamisen helpottaminen osa-aikaisuuden kautta on positiivista.

Lisätietoja: Heli Paasio, 050 511 3122 tai heli.paasio@eduskunta.fi