Jäsenvaaleja tulossa keväällä

Ajankohtaista

Kevään 2014 aikana valitaan Varsinais-Suomen SDP:ssä edustajat SDP:n puoluekokoukseen Seinäjoelle toukokuussa ja valtaosa piirin eduskuntavaaliehdokkaista.

Puoluekokousedustajien vaali järjestetään netti- ja postivaalin yhdistelmänä siten, että helmikuun alkupuolella voi äänestää netissä ja nettiäänestyksen päätyttyä niille äänioikeutetuille, jotka eivät ole äänestäneet netissä, lähetetään äänestysmateriaali postitse. Äänestys päättyy perjantaina 14.3. klo 16. Ehdokkaita vaaliin voivat asettaa puolueosastot sekä vähintään 5 äänioikeutetun piirin jäsenen muodostamat valitsijayhdistykset. Ehdokkaista tulee ilmoittaa pöytäkirjanotteella piiritoimistoon 31.1. klo 16 mennessä.

Piirikokous päätti marraskuussa, että piirin 17 eduskuntavaaliehdokkaasta 13 valitaan ensi keväänä. Mahdollinen jäsenäänestys järjestetään toukokuussa. Piirihallitus tarkensi piirikokouksen päätöstä siten, että ehdokkaat tulee esittää maaliskuun loppuun mennessä. Puolueosastojen ja valitsijayhdistysten tulee toimittaa pöytäkirjanote ehdokkaasta piiritoimistoon 31.3. klo 16 mennessä.

Varmistathan, että olet maksanut jäsenmaksusi, sillä maksun maksamatta jättäneet eivät ole vaalikelpoisia eivätkä äänioikeutettuja.