Varsinais-Suomen SDP:n piirikokous: Julkisen sektorin työtaistelu on ratkaistava neuvottelemalla

Ajankohtaista

Suomalainen julkinen sektori ja sen työntekijät pitävät koko suomalaista yhteiskuntaa pystyssä. Palkoissa on jälkeenjääneisyyttä, joka pitää korjata. Julkisen sektorin työntekijät ovat palkkansa ansainneet. Varsinais-Suomen SDP:n piirikokous yhtyy SDP:n puoluevaltuuston vaatimukseen palkkatasa-arvo-ohjelmasta, jolla turvataan pienipalkkaisten julkisen sektorin alojen palkkoja pidemmällä aikavälillä.

Potilasturvallisuus täytyy taata hoitajien lakon aikana. Paikallisten neuvottelijoiden tulee pystyä sopimaan tarvittavasta suojelutyöstä niin, ettei potilaiden turvallisuus vaarannu. Molempien osapuolten on sitouduttava näihin neuvotteluihin ja kannettava vastuunsa niistä, eikä vastuuta potilasturvallisuudesta saa sysätä lainsäädännön varaan.

Varsinais-Suomen SDP:n piirikokous vaatii julkisen sektorin neuvotteluosapuolilta aitoa tahtoa ja tekoja ratkaisun löytämiseksi emmekä hyväksy palveluita tarvitsevien hädän käyttämistä poliittisen pelin välineenä.