Kirsi-Maria Jokisen puheenvuoro puoluevaltuuston kokouksessa

Ajankohtaista

Hyvät Toverit,

Olemme saaneet lukea ja nähdä eri medioista, miten monet lapset ja nuoret voivat pahoin. Tämä poikkeustilanne, jossa elämme on nostanut esiin pinnan alla kyteneet ongelmat.

Kuten juuri julkaistussa puolueen kuntavaaliohjelmassa nostetaan esille, tarvitsemme kiusaamisen vastaisen ohjelman.

Tarvitsemme mallin, jolla tunnetaitoja opetetaan läpi koko lapsuuden ja nuoruuden, koko varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuuden. Tarvitsemme kiusaamisen vastaisen toimenpideohjelman, jossa panostetaan varhaiseen puuttumiseen, moniammatilliseen yhteistyöhön ja apuun sekä ennaltaehkäiseviin, kaikkien saatavilla oleviin palveluihin.

Kuten puolueen puheenjohtaja, pääministeri Marin sanoi kuntavaaliohjelman julkistamistilaisuudessa, riittävää tukea täytyy saada heti sitä tarvittaessa. Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita pitää kehittää niin, että ne ovat helposti ja nopeasti lasten ja nuorten saatavilla.

On tutkittu, mitä yhden euron sijoitus tuottaa, kun se sijoitetaan lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tukevaan toimintaan. Koulukiusaamisen ehkäisyyn sijoitettu euro tuottaa tutkimuksen arvion mukaan noin 16 euroa. Kouluissa tehtäviin toimiin sijoitettu euro, joilla pyritään vähentämään käyttäytymishäiriöitä tuottaa lähes 100 euroa.  Hyvät Toverit, olemme siis oikealla tiellä.

Meidän tarvitsee puhaltaa yhteen hiileen, jotta saamme pidettyä kaikki mukana yhteiskunnassa ja kokemaan itsensä arvokkaaksi. Tehdään kaikkemme, jotta jokainen lapsi ja nuori pärjäisi.

Toverit, tarvitsemme, etenkin nyt, avoimen, turvallisen ja toisia kunnioittavan yhteiskunnan.

Meidän arvot ja arjen tekomme ovat kaikkien Suomalaisten parhaaksi.