Minna Holtlundin puhe puoluevaltuustossa

Ajankohtaista,Kirjoituksia

Hyvät toverit, bästa kamraterna. Arvoisa puheenjohtaja.

Ensimmäisenä haluan kiittää teitä kaikkia tovereita siitä, kuinka upean hallituskauden olemme saaneet aikaiseksi, kaikkien näiden kriisien keskellä. Jättisuuri kiitos, Jättestora tack. Ja kiitos Sanna, kun olet näyttänyt meille kaikille ihan mielettömän upeaa esimerkkiä.

Me Varsinais-Suomessa olemme huolissamme meidän Hyvinvointialueen eli VarHan vaikutuksesta vammaisten ihmisten elämänlaatuun. Toveri Veijo Lehtonen antoi näkökulmansa tälle puheelle. Hän toimii vammaisen tyttärensä omaishoitajana.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa tämän vuoden alusta ja uudet koko alueen vammaisia koskeva päätöksenteko on heikentänyt vammaisten ihmisten elämänlaatua ja taloutta.

Asiakkaalle kuuluvat laskut esim. vuokrat, vapaa-ajan matkojen omavastuuosuudet, ylläpitomaksut jne. eivät ole vielä saapuneet asiakkaalle maksettavaksi. Pelko siitä, että laskut tulee yhdessä suuressa nipussa on todellinen, koska harva pystyy tällä hetkellä säästämään etukäteen rahaa laskuttamattomia laskuja varten. 

Hyvinvointialueen hinnoittelu palveluiden osalta on tapahtunut kilpailuttamatta, vaikka kyseessä olisi asiakkaalle mahdollisesti edullisemmaksi tuleva maksu. Kehitysvammaisten työsosuusrahan leikkausuhka kosketti jokaista työtoiminnassa käyvää kehitysvammaista, mutta onneksi tovereidemme ehdotuksesta työosuusraha saatiin nostettua VarHassa uudelleen käsittelyyn.

Olemme huolissamme siitä, että miten hyvinvointialueilla aiotaan taata riittävä budjetointi, myös uuden vammaispalvelulain voimaan tultua niin, että oikeudet subjektiivisiin palveluihin säilyvät. Uuden vammaispalvelulain myötä nämä ovat määrärahasidonnaisia. Meillä on ikäviä kokemuksia kuntien määrärahasidonnaisten palveluiden toteuttamisesta esim. omaishoidon tuen osalta. Aiemmin palvelusetelillä toteutettujen palveluiden kilpailutus ja myöntäminen ovat vielä tekemättä.

Vaadimme, että hyvinvointialueilla noudatetaan lakeja määräajoista, palveluista ja siitä, että vammaisten asemaa ei saa heikentää laadullisesti tai taloudellisesti päätöksenteossa.

Ja lopuksi, tarviiko sitä edes sanoa… vaalien jälkeen muistetaan kiittää niitä meidän ihania aktiiveja, koska Me voitamme nämä vaalit, eikö niin?