Niina Alho: Varha aloittaa, mikä muuttuu ja riittääkö rahat.

Ajankohtaista,Aluevaltuustoryhmä

Sosiaali- terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu on tammikuussa siirtynyt hyvinvointialueelle, mutta juuri mikään ei vielä ole muuttunut. Moni kuitenkin odottaa, että aikamme suurin uudistus parantaa palveluiden saatavuutta. Alkuvuodesta ei vielä kovin suuria muutoksia palveluiden saatavuuteen tule, koska palvelut pääsääntöisesti siirtyvät sellaisenaan kunnilta Varhalle. Varhassa taas on keskitytty turvallisen siirtymän varmistamiseen, eli on pyritty huolehtimaan esimerkiksi siitä, että palkat ja sosiaalietuudet maksetaan ajallaan ja ettei palveluketjut katkeaisi. On kuitenkin mahdollista, että jotain menee pieleen ja siihenkin on varauduttu. Tärkeää on, että jos korjattavaa löytyy, niin se tunnistetaan ja korjataan nopeasti.

Paljon on kuitenkin tapahduttava vielä tämän vuoden aikana. Hoitotakuu kiristyy syyskuussa, kun kiireettömään hoitoon on päästävä 14 vuorokaudessa. Painopisteen on siirryttävä perustasolle ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista on pulaa, joten työn veto- ja pitovoimaa lähdetään kehittämään yhdessä työntekijöiden ja sidosryhmien kanssa. Henkilöstön lisäksi tarvitaan myös parempia palveluprosesseja, digitaalisia ratkaisuja ja ennaltaehkäisyä, vain siten niukat voimavaramme riittävät. Työstämme kevään aikana myös Varhan palvelustrategiaa, josta on tarkoitus syksyllä myös päättää. Vasta palvelustrategiassa otetaan kantaa mm. palveluverkkoon ja palveluiden sisältöihin.

Hyvinvointialueiden rahoitus on tiukka eikä koskaan ennenkään ole sosiaali- ja terveyspalveluihin ollut riittävästi rahaa. Hyvinvointialueiden rahoitus onkin rakennettu siten, että alueiden on tulevaisuudessa toimittava tehokkaammin. Eli tehtävä toimia, jotta ihmiset voisivat paremmin eivätkä ohjautuisi raskaisiin ja kalliimpiin palveluihin. Nähtäväksi jää, millaisia leikkauksia vaalien jälkeen eduskunta hyvinvointialueille tarjoilee, koska hyvinvointialueen rahoituksesta päättää valtio. Ainakin äänestäjän kannattaisi tästä olla kiinnostunut.

Niina Alho

Kaarinan kaupunginvaltuuston pj.

Aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja

Kirjoitus julkaistu 11.1. Turun Seutusanomissa