Päivi Rantanen: Hoitajapula – uhka vai todellisuutta jo nyt?

Ajankohtaista,Kirjoituksia

Olen viime päivinä kartoittanut avoinna olevien lähi- ja sairaanhoitajien työpaikkoja täällä Turun alueella sekä kysynyt kollegoiltani eri yksiköistä, mikä tilanne siellä on mitoituksen toteutumisen suhteen. Vastaukset ovat olleet mielenkiintoisia.

Hoitajia ei vain saa, vaikka paikka olisi auki ja koko ajan tehdään alimitoituksella töitä. Kentällä näkyy kiire, työntekijöiden kuormittuvuus, vähäinen arvostus ammattikuntaa kohtaan sekä osittain hyvän johtamisen puute. Palkkaus ei myöskään kohtaa alan vaativuuden eikä työolojen suhteen. Moni harkitsee vakavasti alan vaihtoa.

Tämä on todellisuutta tällä hetkellä niin kunnalla kuin yksityisellä jokaisen sotealueen sektorilla. Vain muutamassa paikassa mitoitus täyttyi eikä hoitajavajetta ollut, mutta edellä mainitut asiat olivat myös siellä henkilöstöllä vahvasti arjessa läsnä.

Viime aikoina julkisuudessa on käyty kovaakin keskustelua tulevan hoitajamitoituksen toteuttamisesta. Kyseessä tällä hetkellä on vain tehostettu palveluasuminen, mutta valmisteilla on muukin hoiva-ala.

JHL on teettänyt vuonna 2019 selvityksen ”Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon henkilöstötarve 2017–2029” file:///C:/Users/Omistaja/Downloads/ikntyneiden_asumispalvelut_ja-kotihoito_henkilsttarve_2017-2029_jhl.pdf, joka kertoo asiakasmäärän lisääntymisen sekä hoitajien tarpeen tulevaisuudessa. Raportti on herättävä sekä huolestuttava.

Tulemme selvityksen pohjalta tarvitsemaan vuoteen 2029 mennessä jopa 23 300 vakanssia lisää. Hallituksen esityksessä Hallituksen esitys HE 4/2020 vp” mainitaan, että lisäystarve hoivahenkilöstön määrässä vuoteen 2030 mennessä olisi noin 30 000 henkilöä. Tämä koskee iäkkäiden ympärivuorokautisia yksiköitä, kotihoitoa sekä palveluasumista. Hoitajien tarve nousee vuodessa siis tuhansilla.

Jo nyt koemme uhkaavaa hoitajapulaa niin miten se näkyy kentällä muutaman vuoden päästä, varsinkin spesifioiduilla aloilla?

Julkisten – ja hyvinvointialojen liitto (JHL) on tehnyt hyvää sekä rakentavaa työtä hoiva-avustajien saamiseksi kentälle paikatakseen tulevaa hoitajapulaa, kun laki mitoituksesta astuu voimaan.

Lähi- sekä sairaanhoitajien koulutus kestää vuosia eikä valmistuvien määrä riitä kattamaan hoitajapulaa edes nyt. Hyvä ja nopea vaihtoehto on jo nyt kouluttaa kentälle hoiva-avustajia hoitotyön tueksi esim. pesut, ulkoilu, ruokailuissa avustaminen, pukeminen (ei välillinen työ).   Tämä takaisi lähi- sekä sairaanhoitajille mahdollisuuden toteuttaa esim. turvallista, lakisääteistä ja yksilöllistä lääkehoitoa sekä hoivaa, yhteistyötä läheisten kanssa, saattohoitoa sekä RAI- valmistelua (välillinen työ).

Hoiva-ala elää nyt vakavassa murrosvaiheessa, johon pitää nyt reagoida nopeasti. Alan näkyvyys, arvostus, työolot sekä palkkaus eivät nyt kohtaa. Nyt ei ole aika erimielisyyksiin vaan rauhalliseen ja rakentavaan keskusteluun aiheena, miten turvata hyvä hoito myös tulevaisuudessa.

 

Kirjoittaja on Varsinais-Suomen SDP:n piirihallituksen jäsen Nousiaisista