Pertti Pokki: Julkinen velka on välttämättömyys

Ajankohtaista,Kirjoituksia

Niin eduskunnassa, kuin kuntien valtuustoissa, talouden velasta kuulee voivottelua. Tämän voivottelun taustalla on todennäköisesti kansalaisten hyvinvoinnin ”jarruttelu”. Julkinen velka on niin valtiolle kuin yksittäiselle kunnalle välttämättömyys. Julkista velkaa otetaan siksi, että kansalaiset ja/tai kuntalaiset saisivat vähintään lainmukaisia palveluita. 

Julkista velkaa on lähes kaikilla OECD:hen lukeutuvilla valtiolla, ja velat ovat viime vuosina olleet kasvusuunnassa. Suomi ei ole OECD-maiden kärkipäässä julkisessa velassa. Kunnista poikkeuksen velan suhteen tekee Helsinki, mutta maamme muut kunnat ja kaupungit ovat joutuneet rakentamaan palveluita lähes aina velkarahalla, koska verotulot ja maksutulot eivät ole riittäneet.

Julkista velkaa on kahdenlaista. On investointeihin otettua velkaa, jolloin rakennetaan jotain uutta, ja usein myös vanhan tilalle. Tällä on useimmiten alueelle tai paikkakunnalle myös työllistävä, ja samalla muu taloutta vaurastuttava vaikutus. Lisäksi tällä velalla tuotetaan palveluita kansalaisille.  Jos julkista velkaa joudutaan ottamaan päivittäisiin kuluihin, ”syömävelkaa”, niin silloin ”nakerretaan” julkisen talouden pohjaa. Tämä on tullut muutamien ns. kriisikuntien ongelmaksi.  Tähän velanottoon on usein syyt syvemmällä kuin itse ”holtittomassa” velanotossa. 

Julkinen velka poikkeaa kotitalouden velasta oleellisesti. Kun valtion velka erääntyy, otetaan uutta lainaa ja maksetaan erääntynyt pois. Näin suurin piirtein toimii myös kuntien velka.  Kotitalouksissa on tarkoitus saada velka pois kokonaan, kun julkinen velka pyörii mukana, vaikka maailman ”tappiin” saakka. 

Tämänhetkinen korkokanta puolustaa julkista velanottoa, koska korko pyörii ns. miinuskorolla, eli velasta saadaan korkoa. Eikä kuten yleensä, kun velasta maksetaan korkoa. Miten kauan tällainen ”miinuskorko” jatkuu, niin siihen löytyy kaikenlaisia ennustajia.

Yksi varma asia on se, että jos julkinen sektori (valtio, kunnat) eivät ottaisi julkista velkaa omiin hankkeisiinsa, koko yhteiskunnan rakenteet taantuisivat.    

Kirjoittaja on Varsinais-Suomen SDP:n varapuheenjohtaja Laitilasta