Piirikokouksen julkilausuma: Kuntalaisten hyvinvointi etusijalla

Ajankohtaista

Varsinais-Suomen sosialidemokraattien piirikokous kannattaa monella eri sektorilla tapahtuvaa kuntien välistä yhteistyötä Varsinais-Suomessa.

Suunnitteilla oleva Turun seudun rakennemalli 2035 ja jo sovittu Turun seudun joukkoliikenneorganisaatio ovat tästä hyviä esimerkkejä. Piirikokous harmittelee käytävän keskustelun saamia, usein väärään informaatioon perustuvia kielteisiä piirteitä.

Sosialidemokraattien piirikokouksen mukaan kuntauudistuksessa on kyse kuntien elinvoimaisuuden turvaamisesta, kuntalaisten hyvinvoinnista ja laadukkaista peruspalveluista. Mahdolliset kuntaliitokset syntyvät vapaaehtoisen ja luontevan yhteistyön perusteella. Kuntalaisen hyvinvointi ja koko Varsinais-Suomen kilpailukyky ovat uudistuksessa keskeisellä sijalla.

Elämme vaikeita taloudellisia aikoja, yhtenä esimerkkinä on meneillään oleva teknologiateollisuuden lakko. On tärkeää, että samanarvoisuus toteutuisi työpaikoilla ja toivottavaa ettei kilpailukyky rakennu pelkästään työntekijöiden kustannuksilla. Lakko ei ole kenenkään tavoitetila. Varsinais-Suomen sosialidemokraattien piirikokous antaa tukensa ammattiyhdistysliikkeen tavoitteille, ja toivoo tilanteeseen pikaista ratkaisua.

Presidentti on arvojohtaja

Vuoden 2012 alussa käydään presidentinvaalit. Varsinais-Suomen sosialidemokraatit kutsuvat kaikki työn, oikeudenmukaisuuden, kansainvälisyyden ja demokratian arvot jakavat kansalaiset mukaan vaalityöhön tekemään Paavo Lipposesta presidenttiä. Paavo Lipposella on aitoa kansainvälistä vaikutusvaltaa, tinkimätöntä uskoa demokratiaan ja rohkeutta johtaa arvokeskustelua avoimesti kansan edessä.