Piirikokous 12.11: Hallituksen sote-uudistus on hyppy tuntemattomaan

Ajankohtaista

Varsinais-Suomen SDP:n piirikokous vaatii, että sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksessa on palattava toteuttamaan sen alkuperäiset tavoitteet: kansalaisten toimivat ja tasa-arvoiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tulee olla saatavilla silloin kun niitä tarvitaan. Tämän tavoitteen tulee toteutua tasa-arvoisesti joka puolella Suomea. Hallituksen esitys sote- ja aluehallinnon uudistukseksi ei Varsinais-Suomen SDP:n mukaan tätä asiaa edistä. Päinvastoin, kansalaiset pelkäävät nyt, että eivät tulevaisuudessa enää saa tarvitsemiaan palveluita. Lisäksi aivan liian kireällä aikataululla toteutetut muutokset vaarantavat järjestelmien toimivuuden ja sitä kautta myös kansalaisten terveyden.

Varsinais-Suomen SDP:n piirikokous on huolissaan hallituksen suunnitteleman sote-uudistuksen vaikutuksista kansalaisille. Vaikutuksia sen paremmin asiakkaan kuin taloudenkaan kannalta ei ole pystytty selvittämään. On myös ilmeistä, että ihmisten tarpeista lähteneet muutosvaatimukset ovat jääneet hallinnollisten tavoitteiden – maakuntahallinnon perustaminen ja palvelujen yksityistäminen – jalkoihin. Tämä vaarantaa koko suomalaisen hyvinvointijärjestelmän.

Varsinais-Suomen SDP:n mielestä uudistus tulisi toteuttaa ensisijaisesti nykyisiä organisaatioita kehittämällä, ei luomalla uusia rakenteita ja monimutkaistamalla toimintaa.