Piirikokous 14.4.: Kansalaisten hyvinvointi ja terveys uudistuksen keskipisteeksi

Ajankohtaista

Varsinais-Suomen SDP: Kansalaisten hyvinvointi ja terveys uudistuksen keskipisteeksi

Varsinais-Suomen SDP:n piirikokous edellyttää, että sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus on järjestettävä käyttäjien ehdoilla. Palveluiden tulee olla helposti ja ymmärrettävästi kaikkien saatavilla. Nyt syntymässä oleva malli sisältää valinnanvapausviidakon, johon ihmisellä on riski eksyä.

Tulevan maakunnan määrärahoista kilpailevat samaan aikaan niin sote-palvelut, kasvupalvelut kuin aluekehityskin. Varsinais-Suomen SDP näkee vakavana uhkana, että tiukka talous ohjaa helposti palvelujen kurjistamiseen tai asiakasmaksujen korotuksiin.
Edellytämme, että palvelut kyetään turvaamaan ja että tuleva maakunta kykenee huolehtimaan myös työllisyys- ja ympäristöasioiden asianmukaisesta hoitamisesta. Riskinä on, että nyt valmisteltu uudistus ei näihin vaatimuksiin kykene vastaamaan, vaan tuleva maakunta joutuu toimimaan valtiovarainministeriön puolesta palveluleikkurina.

Varsinais-Suomen SDP pitää tärkeänä, että maakunnan päätöksenteko on demokraattisesti valittujen päättäjien vastuulla ja päätöksenteon edustus tulee olla alueellisesti kattavaa.

Sote-henkilöstön työehdoista ja hyvinvoinnista huolehtiminen on kriittisen tärkeää koko uudistuksen kannalta.  Työntekijöiden on saatava osallistua uudistuksen valmisteluun, heitä on kuultava työntekijöitä koskevissa asioissa ja uudistuksen vaiheista on tiedotettava heille avoimesti.