Piirikokous keskusteli demokratiasta ja ympäristöstä

Ajankohtaista

Varsinais-Suomen SDP:n piirikokous pidettiin lauantaina 17.11. Kaarinassa. Kokouksessa käytiin poliittisesta tilanteesta laaja keskustelu, jonka alusti SDP:n puoluehallituksen jäsen, kansanedustaja Riitta Myller. Keskustelussa nousivat vahvasti esille huoli kuntademokratian tulevaisuudesta sekä toisaalta Talvivaaran kaltaiset ympäristöongelmat.

Piirikokous myös valitsi piirihallituksen jäsenet vuodelle 2013. Piirihallitukseen valittiin Tuula Hällfors-Laaksonen (Loimaa, uusi), Minna Kuusela (Turku, uusi), Susanne Röberg (Turku, uusi), Rauno Saarinen (Uusikaupunki, uusi), Martti Sipponen (Naantali), Anita Sjöholm-Nikkanen (Salo, uusi), Susanna Torkkila (Kaarina), Matti Varajärvi (Salo, uusi) ja Marja Vyyryläinen (Turku). Nykyisen puheenjohtajiston, Juuso Alatalon (Mynämäki), Pasi Aholan (Turku) ja Riitta Lehtisen (Somero) kaksivuotiskausi jatkuu vuoden 2013 loppuun.

Piirikokous antoi seuraavan julkilausuman:

Paikallisdemokratiaa on vahvistettava

Varsinais-Suomen Sosialidemokraattien piirikokous esittää huolensa alhaisesta (59,1) äänestysprosentista, ja sen vaikutuksesta kuntademokratian tulevaisuuteen.
Sosialidemokraatit korostavat paikallisdemokratian vahvistamista kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä. SDP:n on taattava päätöksenteon avoimuus ja asukkaiden suorat vaikuttamismahdollisuudet.

Äänestysaktiivisuutta lisätään viemällä ennakkoäänestyspaikat lähelle ihmisiä. Kun päätöksenteko on läpinäkyvää ja kuntalainen kokee aidosti vaikuttavansa päätöksentekoon, eivät vaalit jää irralliseksi tapahtumaksi joka neljäs vuosi.

Ympäristövalvonnan resurssit on turvattava

Ympäristöministeriön alueorganisaatiot sulautettiin maakunnallisiin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin eli ely-keskuksiin vuoden 2010 alusta.

Sosialidemokraatit varoittivat Vanhasen II hallitusta siitä, että ely-keskuksissa ympäristöasiat jäävät elinkeinoelämän vaatimusten jalkoihin ja että ympäristövalvonnan riippumattomuus kärsii. Piirikokous toteaa Talvivaaran tapauksen olevan varoittava esimerkki sosialidemokraattien huolen toteutumisesta.

Piirikokous vaatii ensitoimena, että ely-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen toimintaedellytykset taataan ja henkilöresursseja lisätään.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen valvomalla alueella on yhteensä 850 ympäristöluvanvaraista laitosta, joista osa kuormittaa merkittävästi ympäristöä. Tarkastuksia alueella tehtiin kuitenkin vuonna 2011 vain 330.

Resurssipulan vuoksi valvontaa on jouduttu keskittämään ympäristönsuojelun kannalta merkittävimpien laitosten määräaikais- ja häiriötarkastuksiin.

Valvontakohteiden määrä alueella on niin suuri, että uhkana on vakavien ympäristöongelmien lisääntyminen. Varsinais-Suomen SDP:n piirikokous vaatii, että ympäristövalvonnan resurssit turvataan. Tämän toteuttamiseksi on harkittava alueellisten ympäristökeskusten palauttamista tai vaihtoehtoisesti ns. Ruotsin mallin käyttöönottoa, eli valtakunnallista keskusorganisaatiota, jonka alueellisilla toimipisteillä on yhteiset säännöt ja toimintatavat.