Puljujärvi-Seila valittiin piirin johtoon

Ajankohtaista

Varsinais-Suomen SDP:n piirikokous valitsi puheenjohtajakseen vuosille 2014-2015 turkulaisen Vuokko Puljujärvi-Seilan. Hän on ammatiltaan työkykykoordinaattori. – Tuleva kaksivuotiskausi tulee olemaan työntäyteinen, sillä kuntien ja sitä kautta koko maakunnan taloudellinen tilanne on yhä haastava, Puljujärvi-Seila sanoo. – Myös EU- ja eduskuntavaalit tulevat teettämään työtä. Yhdessä tekemällä ja yhteistyöllä voimme kuitenkin saavuttaa hyviä tuloksia.

Piirin varapuheenjohtajiksi valittiin Matti Varajärvi Salosta ja Mikko Vuori Kaarinasta. Piirihallitukseen valittiin Satu Parttimaa Salosta, Tuula Hällfors-Laaksonen Loimaalta, Rauno Saarinen Uudestakaupungista, Martti Sipponen Naantalista, Kimmo Nurmi Raisiosta, Pertti Pokki Laitilasta sekä Marja Vyyryläinen, Susanne Röberg ja Minna Kuusela Turusta.

Lisäksi piirikokous päätti esittää EU-vaaliehdokkaaksi kansanedustaja Ilkka Kantolaa ja Raision kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Janne Laulumaata. SDP:n 20 ehdokkaan listasta päättää puoluevaltuusto.

Piirikokous myös antoi seuraavan julkilausuman:

Varsinais-Suomen SDP: Kaikkien osallistuttava kustannuksiin – kunnallinen pääomatulovero otettava käyttöön

Kun julkista taloutta laitetaan kuntoon, on menojen tarkastelun lisäksi vahvistettava myös tulopuolta. Näkökulman tulee olla vahvasti oikeudenmukaisuudessa. Tällä hetkellä on mahdollista, että pääomatuloilla toimeentulonsa hankkivat henkilöt eivät osallistu millään tavoin tai hyvin vähäisesti kunnallisten palveluiden rahoittamiseen.

Pääomatuloista ei makseta kunnallisveroa. Tilanne rikkoo kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun vaatimusta ja kuntalaisten itsehallinnon keskeistä oikeutta kerätä kuntalaisilta veroa kunnan tehtävien suorittamista varten.

Varsinais-Suomen sosialidemokraattien mielestä palvelut on kustannettava verorahoitteisesti siten, että kaikki maksavat ja kaikki saavat. Tällä hetkellä periaate ei toteudu pääomaverotuksen osalta. Julkisen talouden vahvistamiseksi sekä oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden toteutumiseksi on otettava pikaisesti käyttöön kunnallinen pääomavero. Kunnallinen pääomavero voisi myös korvata hieman sitä verotulojen menetystä, jonka yhteisöveron alentaminen aiheuttaa.

Kuntien tehtäviä ja kuntauudistusta on katsottava kuntalaisen näkökulmasta

Varsinais-Suomen SDP:n mielestä tärkeintä on turvata kuntalaisille tarvittavat palvelut. Siksi kuntien tehtäviä ja niiden karsimista on tarkasteltava nimenomaan kuntalaisen näkökulmasta. Sama koskee myös niin kuntarakenneuudistusta kuin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistustakin.

Varsinais-Suomen SDP:n piirikokous vaatii, että kuntien tehtävien tarkastelu tehdään siten, että kuntalaisten tarpeet ja hyvinvointi ovat uudistuksen johtotähtinä. Piirikokouksen mielestä tehtävien kriittinen tarkastelu on tarpeen ja on syytä etsiä keinoja tehdä asioita tehokkaammin ja yli hallintorajojen. Vaarana on kuitenkin, että tarkastelu tehdään yksittäinen tehtävä kerrallaan ja kuva kokonaisuudesta katoaa. Tällöin kyseessä on ennemmin hyvinvointivaltion tuhoamistalkoot pelastusoperaation sijaan.

Julkista taloutta ei paranneta sillä, että kustannuksia siirretään kunnilta valtiolle. Varsinais-Suomen SDP:n mielestä kustannuksia ei voi myöskään enempää siirtää palveluiden käyttäjille palvelumaksuja korottamalla tai niiden käyttöä laajentamalla. Julkisten palveluiden tulee olla verorahoitteisia, jolloin ne ovat kaikkien saatavilla.