Puljujärvi-Seilan vappupuhe

Ajankohtaista

Piirin puheenjohtaja Vuokko Puljujärvi-Seila puhui vappuna Somerolla Sdp:n ja Vasemmistoliiton paikallisjärjestöjen yhteisessä vappujuhlassa. Puheessaan Puljujärvi-Seila käsitteli pallkansaajien asemaa Suomessa, jossa elinkeinoelämä haluaa jatkuvasti heikennyksiä työehtoihin ja taloudellinen kasvu on heikkoa. Puljujärvi-Seila muistutti, että Euroopan parlamentin vaaleissa äänestäminen on yksi keino ottaa kantaa nykyiseen kehitykseen. Moni työelämän oikeudenmukaisuuteen liittyvä kysymys päätetään EU-tasolla.

********

Arvoisat vapun juhlijat, hyvät työväen juhlapäivän juhlavieraat

Vappu on kevään juhlapäivä ja kansainvälinen työväen juhla. Tänään vietämme poikkeuksellisesti vappua hieman koleammassa säässä.  Juhlijoiden kirjo on monipuolistunut vuosien varrella. Opiskelijat, ylioppilaat ja nuoret perheet ovat viime vuosina kokeneet työväen juhlapyhän omakseen. Vapussa on karnevaalin tunnelmaa. Vapun suosio näkyy toreilla ja kaduilla, työväenperinne muuttaa muotoaan. Sosialidemokraattinen liike on eri aikoina ollut mukana jalostamassa vappuperinnettä koko kansan juhlaksi. Työväelle vapaa Vappu täyttää pyörät 70 vuotta ja liputuspäivänä 35 vuotta, onnea ansaitulle juhlapäivälle.  Vapaa vappu oli Suomen hallituksen, eduskunnan ja presidentin vahva kädenojennus sotaponnistuksiin osallistuneille työväenliikkeen miehille ja naisille.

Vapun juuret ovat vielä kauempana 1800-luvulla Yhdysvalloista, historia kertoo vapun olleen moving day, jolloin uusittiin työsopimukset ja vaihdettiin työpaikkaa. Vappu on lisäksi juhla, jolloin syödään hyvin hyvässä seurassa, juodaan jopa runsaasti. Tällä kaikella on historiassa oma merkitys, kerätään voimia tulevalle kesälle. Voimia, me jokainen tarvitsemme arkeen, on se sitten vaikuttamista yhteisiin asioihin kuntatasolla, yhteiskunnallisella sekä Eurooppalaisella tasolla. Unohtamatta omaan hyvään ja tasapainoiseen elämään vaikuttamista.

Hyvä juhlaväki

Oikeisto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat ottaneet kirkolliset juhlapyhät maalitaulukseen. Työmarkkinajärjestöt joutuivat sopimaan viime syksyn työllisyys- ja kasvupaketin yhteydessä, että kahden arkipyhän loppiaisen ja helatorstain siirtämisestä tehdään selvitys. Tätä selvitystä tehdään työryhmässä, mutta se ei päätä asiasta. Työväenliike ei suhtaudu suopeasti palkansaajien lepopäivien vähentämiseen. Tueksi olemme saaneet kirkon piispat. Palkansaaja on lepopäivänsä ansainnut.

Viimevuosien aikana monet oikeistovirtaukset ovat saaneet merkittävästi lisää voimaa ja yleistä hyväksyntää. Eläkeiän leikkaaminen, yritysten verovastuun raju vähentäminen, eettisyydestä kaukana olevat bonusjärjestelyt, saksalaisen matalapalkkatyömallin ihannointi ja monet muut tavallisen palkansaajan arkeen haitallisesti vaikuttavat asiat, ovat olleet lehtien pääkirjoituksissa sekä yhden jos toisen näitä asioita kannattavan huulilla.

Ammattiyhdistysliike sekä poliittinen vasemmisto SDP sen etunenässä ovat olleet pakotettuja puolustustyöhön. Tämä on vienyt tilaa ja energiaa oman poliittisen vaihtoehdon esittämiseltä. Nyt Sosialidemokraatit ovat päättäneet iskeä takaisin. SDP:n puoluekokouksesta käynnistyy mittava Vasemmiston tulevaisuus  -hankekokonaisuus, jonka tavoite on palauttaa SDP suomalaisen politiikan ajatusjohtajaksi. Hanketyöllä halutaan kirkastaa SDP:n esittämiä vaihtoehtoja ja luoda uusia sekä tuoda näkemyksemme paremmin ihmisten tietoisuuteen. Lisäksi halutaan luoda uusi polku koko työväenliikkeen uudelle tulemiselle.  Puolueemme tarvitsee yhteistä vahvaa selkää linjaa ja yhdessä tekemistä puolueenjohdosta puolueosasto ja jäsen tasolle asti. Puoluekokouksen jälkeen on aika aloittaa uudella voimalla tätä kehitystyötä.   

Hyvä kuulijat,

Suomen taloudellinen tilanne on heikko. Vertailua tilanteeseen voi hakea lähinnä 1990-luvun lamasta. Tuolloin maan talous toipui kolmessa vuodessa, nyt kriisiä on jatkunut jo kuusi vuotta.

Aina, kun Suomessa on ollut keskustan ja kokoomuksen yhteishallitus on maan talous ja valtion kassa heikossa kunnossa. Sosialidemokraatit ovat astuneet usein vastuunkantajan vaikeaan tilanteeseen ja siivonneet porvarihallituksen sotkuja, estäneet hurjempia leikkauksia mm. lapsilisä asiassa. Vastuunkantajaa ei arvosteta, Keskusta nostaa kannatuslukuja oppositiossa olleessaan.

Sosialidemokraatit eivät hyväksy ajatusta, että jokainen olisi vain oman onnensa seppä. Vahva julkinen talous ja kattavat julkiset hyvinvointipalvelut ovat kaikkien, mutta erityisesti yhteiskunnan heikompiosaisten turva. Tätä ensisijaista turvaa tarjoavat kattavat ja laadukkaat julkiset palvelut, joita tulonsiirrot täydentävät. Julkiset palvelut pitävät yhteiskunnan eheänä ja tukevat elinkeinoelämää ja työllisyyttä. Usein kunnan oma palvelutuotanto on myös taloudellisesti paras vaihtoehto hyvinvointipalvelujen tuottamiselle, tukien myös kestävää kehitystä. Omaa tuotantoa on myös helpompi valvoa. Oma työ vahvistaa myös paikallisuutta. Tätä tärkeää arvovalintaa on  noudatettu päätöksenteossa.

Parasta sosiaaliturvaa on edelleen työ. Työttömyys on lisääntynyt ja monella työpaikalla on yt-menettelyt käynnissä, riski irtisanomisiin on olemassa lähes viikoittain. Talouskasvu ja inhimillinen elämä tarvitsevat työtä. Työttömyyden arvioidaan vihdoin ensi vuonna hieman laskevan, tähän toivottuun tulokseen vaikuttaa SDP:N tekemä työ. Ensi vuoden ennakoitu työllisyysaste on jopa hieman korkeampi kuin hallituksen aloittaessa vuonna 2011. Tämä on melkoinen saavutus ottaen huomioon erittäin voimakkaan teollisuuden rakennemuutoksen.

Talouden elvyttävä työlinja on avainsana uusien työmahdollisuuksien luomisessa, lisäksi tarvitaan tulevaisuuteen katsovaa työelämän osaamistarpeita. Keskeisimmät työpanostukset liittyvät uutta kasvua ja tulevaisuutta luoviin osaamis- ja innovaatioinvestointeihin sekä nopeasti työllistäviin liikenne- ja asuntorakentamishankkeisiin. Aikuisten koulutustason nostamiseen osoitetaan uusia määrärahoja, ja lisäksi kasvavien yritysten innovaatio- ja tutkimusrahoitukseen tehdään merkittäviä lisäpanostuksia.  Aikuisten osaamisen ylläpito ja kehittäminen on edellytys sille, että työmarkkinoiden ja työelämän rakennemuutoksissa pystytään siirtymään uusiin, mahdollisesti haastavimpiin ja työnimua tuottaviin työpaikkoihin. Kuntatyönantajien tulee myös pohtia sisäisiä siirtoja ja osaamisen laajentamista omilla työpaikoillaan.

Arvoisat vapun juhlijat,

Kaikilla kansoilla ei ole juhlapäivä tänään. Välimeren lomakohteiden läheisyydessä, Syyriassa on käynnissä sisällissota. Pakolaisuus sodan takia on valtavissa mittasuhteissa.

Ukrainassa tilanne on hauras ja kansalaiset elävät epävarmuudessa. On selvää että jokaisella maalla, kuten Ukrainalla on jakamaton oikeus omaan suvereniteettinsa. Millään ulkopuolisella taholla tai valtiolla ei ole oikeutta pyrkiä horjuttamaan tätä. Nyt Euroopassa on kaikin keinoin pyrittävä siihen, että paluu normaalin elämään on mahdollisimman pian todellisuutta kaikille ukrainalaisille. Venäjä tulee keinolla tai toisella saada mukaan Ukrainan tulevaisuuden liennytysprosessiin niin, että jännitteitä alueella saadaan laskemaan. Se on koko Euroopan etu.

Arvoisat kuulijat,

SDP sai viime vuonna valmiiksi yhden pitkäaikaisen vaalilupauksen, vanhuspalvelulain. Uusi vanhuspalvelulaki täyttää heinäkuussa vuoden. Lain ja laatusuositusten ydinsisällöt ovat varautuminen, varmistaminen ja vaikuttaminen, kolme V:tä. Varautumisella tarkoitetaan terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen järjestelmän turvaamista. Varmistaminen on laadukkaita ja oikea-aikaisia palveluita. Vaikuttamisella halutaan kuulla iäkkäiden ääntä päätöksenteossa.

Omaisten ja yhteiskunnan vastuunjako iäkkäiden ihmisten hoidosta ja huolenpidosta on noussut viime viikkoina laajasti julkisuudessa huomiota saaneeksi puheenaiheeksi.  Tavoitteena on säilyttää ihmisten yhdenvertainen oikeus hoitoon ja huolenpitoon. On tärkeää, että säilytämme myös tulevaisuudessa hyvän tasapainon julkisten hyvinvointipalvelujen ja läheisten antaman avun ja huolenpidon kesken. Molemmat ovat tärkeitä eivätkä korvaa toinen tosiaan.

Vanhuspalvelulain ehkä puhutuin ja hyvin tärkeä osuus liittyy inhimillisen ja laadukkaan hoidon ja hoivan varmistamiseen. Keskeisessä asemassa ovat tällöin esimerkiksi henkilöstön määrän ja osaamisen turvaaminen, pätevä johtaminen, asianmukaiset toimitilat ja järjestelmällinen varautuminen. Näitä asioita seurataan ja laiminlyönteihin puututaan.

Vanhuspalvelulaki on paljon muutakin kuin hoidon ja hoivan organisoimista. Se avaa osaltaan ovea ikäystävälliseen yhteiskuntaan, jossa kaikenikäiset suomalaiset ovat yhtä arvokkaita ja ainutkertaisia.

Hyvinvoivat seniorikansalaiset ovat merkittävä voimavara koko yhteiskunnalle. Heillä on mahdollisuus antaa tukea ja jakaa elämänkokemustaan nuoremmille sukupolville. Jokainen ikääntynyt on ansainnut arvokkaan, aktiivisen, inhimillisen ja turvallisen vanhuuden, hyvän elämän loppuun asti. Työ ei ole vielä valmis, voimme tehdä iäkkäiden eteen vielä parempaa työtä, siinä ei voi olla pelkästään taloudelliset asiat johtotähtenä.

Hyvät suomalaiset,

Vajaan kuukauden päästä on Euroopan parlamentin vaalit. Suomalaisen työn tulevaisuus ja työelämän oikeudenmukaisuus ratkaistaan Euroopan unionissa, näillä vaaleilla vaikutetaan siihen, miten edistetään työntekijöiden asioita ja kenen etuja se ajaa. Viisitoista vuotta on kokoomus pitänyt valtaa Euroopan parlamentissa ja monen mielestä se näkyy markkinavoimien ja pankkiirien suosimisena. Sosialidemokraatit haluavat tähän muutoksen. Rauha ja solidaarisuus on palautettava takaisin Euroopan arvokeskiöön. Siksi SDP on vaaleissa liikkeellä neljän keskeisen teeman rauhan, palkansaajien oikeuksien, veroparatiisien estämisen sekä nuorten asialla.

Ensinnäkin Euroopan rajojen rauhallisuus on meidän kaikkien turvallisuutta parantava asia. EU:n osaamista on parannettava Venäjä-ymmärryksen suhteen. EU toimii Venäjän ja USA:n voimavastapainona ja onnistuessaan tasapuolisena neuvottelijana maailmassa.

Toiseksi. Työelämän normit luovat Euroopan rakennustyömaille työrauhan. Tarvitaan turvaa työelämään. Pysyvä ilmiö ei saa olla tilanne, jossa rakennuksilla maksetaan kahta palkkatasoa Euroopasta tuleville naapurimaiden työntekijöille ja suomalaisille. Työntekijöiden suojelun tulee olla myös EU-lainsäädännön lähtökohta. Työntekijöiden työaikasuoja on turvattava, työajasta ei saa tulla pelinappula jolla haetaan kilpailuetuja. Lepoajoista ei saa tinkiä, se on riski jaksamiselle, työtapaturmille ja työhyvinvoinnille. Työsuojelustrategia uudistamiseen on tarvetta, millaista työntekijöiden turvallisuudesta huolehtivaa politiikkaa tulevaisuudessa tehdään?

Kolmanneksi. Talouden vakaus. Eurooppalaiset talouspulmat ovat horjuttaneet perheiden uskoa tulevaan. Edullisen asuntolainan ja autolainan paras takaaja on matala Euribor. Sen puolesta pitää tehdä työtä. Tarvitaan myös veropakolaisille Eurooppalaisia säädöksiä.

Neljänneksi. Nuorisotakuu on saatava joka maahan. Nuoret tarvitsevat uskoa tulevaisuuteen. Siksi meidän sukupolven on järjestettävä nuorille takuu siitä, että koulutus tai työpaikka järjestyy tulevaisuudessa. Nuorisotakuu on suomalainen vientivaltti, josta hyötyy koko Eurooppa. Euroopan rauhan kannalta on parempi, että suurten nuorisotyöttömyyden maissa on nuorilla järjestettyä tekemistä itse keksityn tekemisen sijaan.

Nämä neljä asiaa muistaen Euroopan Unioni on tulevaisuudessa parempi yhteisö. Viime Eurovaaleissa vain 40 % suomalaisista vaivautui äänestämään, nyt ammattiyhdistysliike on yhdistänyt voimavaroja ja tekee Ääniä Suomesta –kampanjaa. Vaikutetaan äänestämällä ja tehdään työtä demokraattisen ryhmän S & D vaalivoittoon!

Toivotan teille kaikille oikein hyvää vappua, työväen juhlapäivää.