SDP maakuntavaltuustossa: Merimetsojen ja hylkeiden aiheuttamiin vahinkoihin on voitava puuttua tehokkaasti

Ajankohtaista

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 7.12. Merialuesuunnitelman 2030. SDP:n ehdotuksesta päätökseen lisättiin, että merimetsojen ja hylkeiden aiheuttamiin vahinkoihin on voitava puuttua nopeasti ja tehokkaasti:

”Hyväksyessään merialuesuunnitelman maakuntavaltuusto toteaa lisäksi seuraavaa:

Suomen merialuesuunnitelma 2030 on laadittu asiantuntevasti ja selkeästi.  Siinä on kuvattu meille varsinaissuomalaisille tärkeitä ja arvokkaita alueita, kuten saaristoa ja rannikkovesiä, joiden toiminta on monipuolista ja luonnonympäristöltään herkkää.  

Suunnitelmassa on tunnistettu rannikkoalueiden ravinnekuormitusten ja ilmastonmuutoksen vaikutukset. Prosessissa on myös huomioitu kalastuksessa hyödynnettävien alueiden vuotuiset ja vuodenaikaiset vaihtelut, ilmastonmuutoksen vaikutukset, kalastukselle tärkeät satamat sekä virkistyskäyttömahdollisuudet. Merimetsojen ja hylkeiden aiheuttamat haitat kalastukselle, kalanviljelylle sekä alueen virkistyskäytölle ja elinvoimalle ovat kuitenkin suunnitelman mittakaavasta ja tarkkuustasosta johtuen jääneet vähälle huomiolle.  

Asetuksen mukaan merialuesuunnitelma päivitetään kerran kymmenessä vuodessa.  Maakuntavaltuusto katsoo, että merialuesuunnittelu on synkronoitava merenhoidon suunnittelukokonaisuuteen, jotta merimetsojen ja hylkeiden aiheuttamat haitat elinkeinokalataloudelle, vapaa-ajan kalastukselle sekä alueen muulle virkistyskäytölle ja elinvoimalle tunnistetaan ja niihin pystytään nopeasti vaikuttamaan. Merialuesuunnittelun rahoituksen on oltava jatkuvaa ja nopeasyklistä, jotta ketterä reagointi nopeasti muuttuvissa olosuhteissa on mahdollista.”