SDP:n aluevaltuustoryhmän aloite vaatii järjestöille toista avustushakua

Ajankohtaista,Aluevaltuustoryhmä

SDP:n aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Ari Korhonen esitteli ryhmän aloitteen valtuuston kokouksessa:

Valtuusto on varannut talousarviossa hyvinvointialueen järjestöavustuksiin 3,0 miljoonaa euroa. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen jaosto on päätöksessään (17.1.2023 4 §) myöntänyt avustuksia järjestöille 2 532 717 euroa. Muutosvaiheessa järjestöt eivät pääsääntöisesti ole hakeneet avustuksia kohonneisiin kustannuksiin, vaan avustustasot ovat määrittyneet aikaisemmin myönnettyjen summien mukaisesti. Lisäksi on tiedossa, että osa aikaisemmin avustusta saaneista järjestöistä ei ole hakenut avustusta.

Koska avustuksiin varattua määrärahaa on vielä jäljellä, olisi tärkeää, että järjestöjen mahdollisuuksia sopeutua äkillisesti nousseisiin kustannuksiin voitaisiin tukea. Kustannusten nousupaine on erilainen eri järjestöissä riippuen toiminnasta, palkatusta henkilökunnasta, käytössä olevista tiloista ym. Olisi tärkeää, että Varha pystyisi tukemaan kohdennetusti etenkin niitä järjestöjä, joissa kustannustennousu on suurin ja vaikuttaa jo nyt toimintaa supistavasti. Lisäksi tukea voitaisiin myöntää toisella hakukierroksella järjestöille, jotka eivät olleet ensimmäisessä haussa mukana, mutta jotka toimintansa puolesta olisivat oikeutettuja avustukseen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen jaostolle, että se mahdollistaa varattujen avustusmäärärahojen käytön järjestöjen hyväksi kuluvan vuoden aikana joko järjestämällä uuden hakukierroksen tai muulla erikseen valittavalla tavalla.