SDP:n sotepalvelulautakuntaryhmä: Turun keskustaan toivotaan perhekeskuskokonaisuutta yksiin tiloihin

Ajankohtaista,Aluevaltuustoryhmä

SDP:n aloitteesta Turun keskustan sotekeskushankkeen toiminnallinen suunnitelma palautettiin valmisteluun. Turun keskustassa on sosiaalipalvelut sijoitettuna eri kiinteistöön kuin terveydenhuollon palvelut. Palveluintegraatio tulisi ottaa paremmin huomioon, kun olemassa olevien palveluiden uusia tilatarpeita suunnitellaan. 

Perhekeskuksella tarkoitetaan palveluverkostoa, joka tarjoaa varhaista tukea sekä vastaa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja avun tarpeisiin. Perhekeskusmalli on monilta osin verkosto, mutta palvelut voidaan koota yhteen toimipisteeseen. ”Palveluintegraation edistäminen fyysisillä tiloilla tulisi selvittää ja ehdotimme palautuksessa erityisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokoamista samoihin tiloihin.” -totesi lautakunnan jäsen Niina Piippo.

”Lasten ja nuorten huonovointisuus kasvaa ja meidän tulee etsiä mahdollisimman tehokkaat ja vaikuttavat ratkaisut heidän palvelutarpeisiin vastaamiseksi. Siksi meillä ei myöskään ole varaa olla selvittämättä keskustan fyysisen perhekeskuksen perustamisen mahdollisuutta tässä yhteydessä.” – selvitti lautakunnan jäsen Janne Sjölund. Myös tilaratkaisuja suunnitellessa tulisi ottaa huomioon asiakkaan kokeman stigma ja sen vähentäminen. Esimerkiksi on helpompi hakeutua tilaan jossa on neuvolan ennaltaehkäiseviä palveluita eikä pelkästään perheneuvolaa tai sosiaalityötä.” –totesi lautakunnan jäsen Marke Tissari