Syyspiirikokouksen julkilausuma

Ajankohtaista

Varsinais-Suomen SDP: Työehtojen jatkuvalle polkemiselle on tultava loppu

Varsinais-Suomen SDP:n piirikokous on huolissaan työmarkkinatilanteesta. Lakkoja on päällä ja uusia työtaisteluilmoituksia on annettu. Työnantajan puolelta vedotaan kiristyvään kilpailutilanteeseen, ja ainoana keinona esitetään työehtosopimusten heikentämistä.  Työntekijäpuolelta katsottuna muutostilanne näyttää kyykyttämiseltä, missä yrityksen voitot haetaan pieni- ja keskituloisten työntekijöiden selkänahasta. Palkkoja, lomia ja lomarahoja leikataan samalla, kun arjen työssä joutuu koville ja yhä pienempi määrä työntekijöitä hoitaa yhä kasvavaa työmäärää.

Varsinais-Suomen SDP:n mielestä tilanne pitää ratkaista tavalla, jossa ihmistä ei pidetä aletavarana, kun työnantajat shoppailevat halvempia työehtosopimuksia. Tarvittaessa on muutettava työehtosopimuslakia ja luotava kokonaan uudet pelisäännöt työehtojen muutostilanteille.

Työtaistelu ei ole koskaan ensisijainen keino vaikuttaa asioihin, mutta jos ammattiliiton neuvottelut työnantajan kanssa karahtavat kiville, voi se olla ainoa tapa vaikuttaa. Varsinais-Suomen SDP tukee niin arkealaisia Turussa kuin postilaisia koko maassa ja toivoo mukana olevien liittojen jäsenille voimia käynnissä olevaan työtaisteluun.

Varsinais-Suomen infrahankkeissa pitää päästä eteenpäin

Raidehankkeet hallitsevat valtakunnallista infrakeskustelua. Tunnin juna on luonnollisesti se hanke, jota tulisi mielestämme viedä määrätietoisesti eteenpäin, eikä alistaa sitä muiden raidehankkeiden aikatauluille.

Raidehankekeskustelun alle uhkaa kuitenkin jäädä koko joukko muita tärkeitä infrahankkeita, joita Varsinais-Suomen SDP pitää tärkeänä. E18-tien alkupään rakentaminen tulisi käynnistää nopeasti. Hanke parantaa työmatka- ja asiointiliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta ja on tärkeä myös matkailun kannalta. Erityisen tärkeä hanke on kuljetusliikenteelle, sillä E18 on Turun ja Naantalin satamien kautta koko Suomen yhteys Eurooppaan. Myös valtateiden 8 ja 9 kehittäminen ja parantaminen on samoilla perusteluilla syytä pitää korkealla prioriteettilistalla, kun panostuksia liikenteeseen tehdään.