Työkokous

Ajankohtaista

Tervetuloa Työkokoukseen!

Järjestäjät: Varsinais-Suomen Sos.dem. Piiri, Finlands svenska socialdemokrater ja TSL

26.9 klo 9.00-16.00, Tarmontalo, Virusmäentie 10, 20300 Turku

 

9.00                     Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu

 

9.30                     Tervetuloa
                             Varsinais-Suomen Sos.dem. Piirin puheenjohtaja Vuokko Puljujärvi-Seila

9.40                     SDP:n talouspoliittinen vaihtoehto ja yhteys alueelliseen politiikkaan Varsinais-Suomessa                 

Puheenjohtaja Antti Rinne

 

10.10                  Keskustelu

 

10.45                  Ryhmätyöt valmistautumisesta kunnallisvaaleihin 2017
Ryhmän vaihto 20 minuutin kuluttua.

  1. Mitkä asiat ovat tärkeitä sinun kunnassasi kunnallisvaaleja ajatellen? Millaisia aloitteita SDP:n edustajien tulisi tehdä?
  2. Kuntataloudessa on suuria haasteita – mikä on SDP:n priorisointilista?
  3. Mitä voidaan oppia eduskuntavaalikampanjasta kunnallisvaaleja silmällä pitäen? (politiikka, järjestötyö, piirien välinen yhteistyö).
  4. Laadi aikajana siitä, mitä kampanjassa tulee tehdä vaalipäivään saakka. 

 

12.15                  Lounas

13.00                  Ryhmätöiden purku

 

13.30                  Mikä on sosialidemokratian tarina 2010-luvulla

FSD:n puheenjohtaja, kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta

14.00                  Ryhmätyöt SDP:n periaateohjelmasta

                             Ryhmän vaihto 30 minuutin kuluttua

  1. Määrittele mitä sosialidemokratia tarkoittaa sinulle.
  2. Mikä on tärkein kysymys SDP:lle? Miten sosialidemokraatit voisivat parantaa ihmisten vapautta?
  3. Miltä ihanneyhteiskuntasi näyttää? Piirrä tai kirjoita.

15.30                  Ryhmätöiden purku

 

16.00                  Turvallista kotimatkaa ja aatteen paloa!  


Ilmoittautumiset 23.9 mennessä vt toiminnanjohtajalle.