Työllistäminen edesauttaa myös kuntataloutta

Ajankohtaista

Varsinais-Suomen SDP:n piirikokous on huolissaan maakunnan ja koko Suomen työllisyystilanteesta. Lomautukset ja irtisanomiset koskettavat monia ihmisiä niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä lähes 30 000 työtöntä, koko maassa määrä on 320 000.

Työllistymisen edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä ei kuitenkaan olla lisäämässä vaan niiden edellytyksiä päinvastoin heikennetään. Varsinais-Suomen SDP muistuttaakin, että kehysriihen jälkipuinnissa vähemmälle huomiolle ovat jääneet muun muassa päätökset ELY- ja TE-keskusten määrärahojen leikkaamisesta. Työllistämispolitiikan määrärahoja ja TEM:n tuottavuusrahaa leikataan sekä maakunnan kehittämisraha poistetaan.  Piirikokous korostaa, että ELY- ja TE-keskusten merkittävää roolia elinkeino- ja työllisyyspolitiikan toteuttajana ja määrärahojen leikkaukset vaikeuttavat entisestään tämän tehtävän hoitamista.

Varsinais-Suomen SDP:n mielestä viimeistään nyt tulisi kuntatasolla tarkastella kuntien ja valtion yhteistyötä uudesta näkökulmasta. Esimerkiksi kunnan henkilöstön lomauttaminen johtaa siihen, että kunta ei voi työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Tämä puolestaan tarkoittaa kunnille suuria laskuja pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuudesta. Vaikka kunnat eivät voi luoda työpaikkoja, voivat ne kuitenkin ottaa vahvan roolin työllistämisessä.

Piirikokouksen mielestä myös työnjakoa eri toimijoiden välillä on selkiytettävä, jotta ihmisiä pystytään palvelemaan tehokkaasti. Työtapoja tulee tarkastella ja tarvittaessa muuttaa palveluiden parantamiseksi. Lisäksi tulee ennakkoluulottomasti tehdä yhteistyötä yrittäjien kanssa. Kun järjestelmä palvelee samanaikaisesti sekä työnhakijoiden että työnantajien tarpeita, on sillä parhaat mahdollisuudet toimia.

 

Julkilausuma hyväksyttiin Varsinais-Suomen Sos.dem. Piirin piirikokouksessa 12.4.2014.