Varsinais-Suomen SDP: Lasten ja nuorten hyvinvoinnista on huolehdittava

Ajankohtaista

Varsinais-Suomen SDP on huolissaan lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymisestä koronakriisin aikana.

Syksyn aikana esille tulleet kouluväkivaltatapaukset ovat olleet järkyttäviä. Koulukiusaaminen näyttää ottavan yhä raaempia muotoja. Monissa tapauksissa mukana on sosiaalinen media ja väkivaltateon kuvaaminen ja jakaminen. Tämä lisää entisestään uhrin kärsimystä ja syventää tilanteesta jäävää traumaa.

Samalla on muistettava, että julkisuuteen nousee kuitenkin vain räikeimmät tapaukset. Koulujen arjessa kiusaamisella on monia muotoja. On tärkeää, että koulujen, kotien ja viranomaisten kesken luodaan toimivat käytännöt tilanteisiin puuttumiselle. Eri puolilla Suomea on kehitetty hyviä malleja tähän. Keinot ja työkalut on olemassa, nyt ne on otettava käyttöön täysimääräisesti.

Kiusaamiseen ja kouluväkivaltaan puuttuminen on tärkeää, mutta se on vain oireen hoitoa. Tärkeää on myös hoitaa pahoinvoinnin juurisyitä. Tarvitsemme lisää apua ja tukea nuorille.

Koronakriisin vaikutukset ovat kohdentuneet monin tavoin heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Monissa kunnissa kriisi on tarkoittanut heikennyksiä keskeisiin lasten ja nuorten palveluihin kuten neuvolatarkastuksiin ja kouluterveydenhuoltoon. Koronalla on hyvin monenlaisia vaikutuksia perheiden arkeen sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen vaikeutuessa ja vaikkapa harrastusten siirryttyä koronatauolle. Monissa perheissä lomautukset ja työttömyys, tai uhka niistä, on lisännyt taloudellisia huolia.

Myös kevään etäopetusjakson jäljet ovat edelleen näkyvissä oppimistuloksissa sekä lasten ja nuorten tilanteessa yleisemminkin. Koronakriisin hoidossa on pyritty tietoisesti välttämään 90-luvun laman virheitä, ja valtion toimenpiteet ovat olleet laajoja ja määrätietoisia. Silti pinnan alla on edelleen monta inhimillistä kriisiä kytemässä. On tärkeää varmistaa, ettei meille jää hoito- tai hyvinvointivelkaa, perheiden pahoinvointia piiloon emmekä lisää nuorten pahoinvointia ja mielenterveysongelmia.

Kunnissa tulisi kiinnittää huomiota palvelujen nopeaan saatavuuteen ja matalan kynnyksen palveluihin etenkin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa niin kriisin aikana kuin sen jälkeenkin. Valtion tuki kunnille peruspalveluiden järjestämiseen koronakriisin aikana on ollut mittavaa. Nyt onkin tärkeää, etteivät kunnat lähtisi lyhytnäköisiin säästötoimenpiteisiin, jotka lisäisivät lasten ja nuorten ahdinkoa ja loisi tulevaisuuteen uusia hyvinvointikriisejä.

 

Varsinais-Suomen SDP:n piirikokouksen kannanotto Turussa 25.10.2020