Varsinais-Suomen SDP: Maailman onnellisin maa – Mutta asuuko siellä maailman onnellisin kansa?

Ajankohtaista

Varsinais-Suomen SDP piti kevätpiirikokouksen Turussa 24.3. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Lisäksi kokous hyväksyi oheisen julkilausuman.

 

Maailman onnellisin maa – Mutta asuuko siellä maailman onnellisin kansa?

 

YK:n raportin mukaan Suomi on maailman onnellisin maa. Suomessa on paljon hyvää, mutta parannuksiakin tarvitaan. Vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden tulee olla hyvän yhteiskunnan perusarvoja. Näiden arvojen pohjalta rakentuu ihmisen tuntemus omasta merkityksellisyydestä yhteisössä ja kokemus täydestä kansalaisuudesta.

 

Maailman onnellisimmassa maassa jokaisen ihmisen täytyy olla tasa-arvoinen yhteiskunnan jäsen. Hänellä on oikeus luottaa, että tulevaisuus on parempi.

 

Siksi meidän pitää perua päivähoidon subjektiivisen oikeuden rajaus ja työttömien elämää heikentävä aktiivimalli.

 

Siksi meidän pitää suunnata vanhusten ja vammaisten hoitoon riittävä rahoitus ja laadittava hoidolle ja hoivalle lainsäädännölliset raamit taataksemme heille inhimilliset olosuhteet ja arvokkaan elämän.

 

Siksi terveyseroja on kavennettava ihmisten välillä ja lääkäriin on päästävä nopeammin kuin nyt.

 

Siksi meidän pitää laajentaa oppivelvollisuutta koskemaan toisen asteen koulutusta.

 

Siksi meidän pitää tehdä päättäväisesti sosiaalisesti oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa muistaen, että emme ole perineet maata vanhemmiltamme vaan se on lainassa lapsiltamme.

 

Maailman onnellisimmassa maassa pitää asua maailman onnellisin kansa, jonka jokainen ihminen pidetään mukana, yhteiskunnan tasa-arvoisena jäsenenä.