Varsinais-Suomen SDP: Nyt tarvitaan ”sosiaalista ÄRM:iä”

Ajankohtaista

Varsinais-Suomen SDP:n piirihallituksen mielestä äkillisen rakennemuutoksen tukea (ÄRM) tulisi ohjata myös sosiaali- ja terveyspalveluihin, sillä laajat irtisanomiset lisäävät myös tämän sektorin palveluiden tarvetta.

Äkillisen rakennemuutoksen tuki on valtion tukea alueellisen elinkeinoelämän kehittämiseksi, erityisesti uuden liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen synnyttämiseksi. Varsinais-Suomessa äkillisen rakennemuutoksen tukea on viime aikoina saanut erityisesti Salon seutu Nokian laajojen irtisanomisten takia.

Varsinais-Suomen SDP:n piirihallitus haluaa nostaa esiin irtisanomisten aiheuttamat paineet työttömäksi jäävälle ja hänen läheisilleen. Kasvavat paineet edellyttävät toimivaa palveluverkkoa erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ihmisten jääminen odottamatta vaille työterveyspalveluita kuormittaa jo ennestään vaikeassa tilanteessa olevia terveyskeskuksia. Työttömyys saattaa myös lisätä perheiden pahoinvointia, mikä puolestaan lisää erilaisten ennaltaehkäisevien palveluiden tarvetta. Siksi piirihallituksen mielestä olisi perusteltua ohjata valtion tukea myös näihin palveluihin. Nimitykseltään tuki voisi olla vaikka SÄRM – sosiaalisen äkillisen rakennemuutoksen tuki.

SÄRM:lla voitaisiin piirihallituksen mielestä auttaa kunnat yli pahimpien työttömyysaaltojen ja niiden mukana tuomien ilmiöiden. Samalla taattaisiin myös ennaltaehkäisevien palvelujen jatkuvuus. Ennaltaehkäisevät palvelut ovat usein ensimmäisenä listalla, kun huonossa taloustilanteessa joudutaan tinkimään palveluista. Näiden palvelujen ongelmana on lisäksi, että niiden vaikuttavuutta on vaikea suoraan laskea. On kuitenkin selvää, että yhteiskunnasta syrjäytyneen henkilön kustannukset ovat moninkertaiset syrjäytymisen ehkäisemisestä aiheutuviin kustannuksiin verrattuna, inhimillisistä vaikutuksista puhumattakaan.