Varsinais-Suomen SDP:n aluehallitusryhmä: Varhan talouden muutosohjelmaa on korjattava

Ajankohtaista,Aluevaltuustoryhmä

Aluehallitus on tänään tiistaina hyväksynyt Varhan Tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman vuosille 2024-2026. Pohjaesitykseen tehtiin merkittäviä muutoksia, ennen kuin se hyväksyttiin lähetettäväksi aluevaltuuston käsittelyyn.

– SDP:n ryhmälle oli alusta alkaen selvää, että esitetyt supistukset henkilöstömenoihin olivat liian suuria, totesi aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Niina Alho (sd.). – Ohjelma ei myöskään sisältänyt mitään konkreettisia panostuksia vuokratyön vähentämiseen, vaikka on tiedossa, että vuokratyö on aina omaa työtä kalliimpaa. Siksi esitimme myös pienen määrärahan lisäämistä palkkaharmonisaatioon ja kriittisiin tehtäviin.  Alho piti lisäksi käsittämättömänä, että Varhan henkilöstölle ei ole annettu mahdollisuutta lausua näkemyksiään muutosohjelmasta. – Pitäisi olla ilman muuta selvää, että henkilöstöä kuullaan, kun ollaan tekemässä tämän kokoluokan säästöjä. Kun asia päädyttiin esittämään aluevaltuustossa päätettäväksi, ehditään se käsitellä yt-toimikunnassa ennen lopullista päätöstä.

SDP:n ryhmä ei myöskään hyväksynyt leikkauksia järjestöavustuksiin. Sen sijaan nyt päätettiin, että avustuksia kohdennetaan paremmin ennaltaehkäiseviin toimiin. – Monet yhdistykset Varsinais-Suomessa tekevät tärkeää ennaltaehkäisevää työtä. Näiden yhdistysten toimintaa tukemalla vähennämme korjaavien palveluiden tarvetta, joka on ennaltaehkäisyä huomattavasti kalliimpaa, ja saamme sitä kautta säästöjä, muistutti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston varapuheenjohtaja Mika Maaskola (sd.).

Kolmas tärkeä asiakokonaisuus SDP:lle oli palveluiden saatavuus ja saavutettavuus. – Emme hyväksyneet asiakasmaksujen korotuksia, koska korotukset vaikeuttavat kaikkein pienituloisimpien ja sairaimpien ihmisten tilannetta. Lisäksi tämä esitys olisi todennäköisimmin johtanut omaishoidon lakisääteisten vapaiden maksuttomuuden poistamiseen, totesi aluehallituksen jäsen Kristiina Hellstén (sd.).

SDP:n ryhmä pitää lisäksi tärkeänä, että lähipalvelut ovat tulevaisuudessakin saatavilla ja useimmiten käytetyt palvelut kuten esimerkiksi näytteenotto sekä sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotot ovat lähellä asukkaita koko Varsinais-Suomessa. – Ikäihmisten palveluita tarkasteltaessa on tärkeää, että lähtökohtana inhimillisyys ja ihmisten tarpeet. Muutokset palveluverkkoon ja palveluihin on tehtävä suunnitellusti ja hallitusti, ei sokkona eurot edellä, varapuheenjohtaja Alho korosti.

Muutosesitystä kannattivat hallituksessa SDP, Keskusta ja Vasemmistoliitto. Aluevaltuusto päättää tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta 15.11.