Varsinais-Suomen SDP:n piirikokous: Koronan aiheuttaman hoitovelan ja oppimisvajeen korjaamiseen tartuttava heti

Ajankohtaista

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on hoitanut koronakriisiä kaikkien mittapuiden mukaan hyvin. Rokotusten edetessä tautitilanne mahdollistaa valmistautumisen rajoitusten purkamiseen ja normaalimpaan arkeen siirtymiseen. Myös meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa tilanteeseen jaksamalla noudattaa vielä rajoituksia ja ohjeita. On hyvä, että hallitus luo positiivisen näkymän kesään, josta pystymme nauttimaan mahdollisimman normaalisti. Tätä me kaikki raskaan koronatalven jälkeen kipeästi kaipaamme. 

Raskaalla korona-ajalla on ollut huolestuttavia vaikutuksia, joista Varsinais-Suomen SDP kantaa huolta myös tautitilanteen parantuessa ja vaatii toimia niiden korjaamiseksi. Korona-aika on lisännyt yksinäisyyttä ja rasitusta hyvin monille niin nuorille ja opiskelijoille kuin työikäisille ja ikäihmisille. Koronan myötä syntynyt hoitovelka ja oppimisvaje vaatii valtion ja kuntien toimia myös tulevaisuudessa.

Korona-aika on tuonut paljon haasteita koulutuksen ja oppimisen kentälle, niin henkilöstölle kuin lapsille ja nuorille. Oppilashuollon toimet ovat kuormittuneet ja siksi hallituksen linjaus asettaa psykologi- ja kuraattoriresurssille sitova mitoitus tulee todella tarpeeseen ja oikea-aikaisesti. Niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa on syntynyt tarve kuroa umpeen oppimisvajetta ja lisärahoituksen turvin sitä pyritään kuromaan umpeen. Tähän kuuluu myös henkilöstön kehittäminen, kouluttaminen ja työtaakan jakaminen.  

Julkisessa keskustelussa on nähty suuri huoli toisen ja korkeakouluasteen koulutuksensa keskeyttäneiden tai keskeyttämisuhan alla olevien opiskelijoiden tilanne. Vuosi yksinäisyyttä, sosiaalista eriytymistä ei ole kenenkään eduksi. Näemme hallituksen lisärahoituksen ja tuen kohdentamisen ensiarvoisen tärkeänä, jotta jokaisella on mahdollisuus jatkaa opintojaan ja valmistua aikataulussa hyvinvoivina. 

Varsinais-Suomen SDP näkee, että hallituksen tukitoimet tulee saattaa kunnissa toteutukseen mahdollisimman pian, jotta oppimisvajeen korjaus saadaan pikaisesti käyntiin ja henkilöstö saa ansaitsemansa tuen ja työkalut tulevan kauden rakentamiseen. 

Korona-aikana on syntynyt myös merkittävästi hoitovelkaa monien muiden terveydenhuollon toimenpiteiden siirtyessä tilanteen takia ja mielenterveyden haasteet ovat lisääntyneet. Hoitovelan laiminlyönti ja palvelujen leikkaaminen aiheuttaisivat entistä enemmän inhimillistä tragediaa ja kuluja yhteiskunnalle, sekä vaikeuttaisivat koronasta toipumista. Tämän takia tulee panostaa hoitoon pääsyyn ja erityisesti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin erityispainona nuorten syrjäytyminen ja sen ehkäiseminen. Apua tulee saada kaikille sitä tarvitseville mahdollisimman nopeasti. Erityisesti nyt hallituksen mielenterveysstrategia toimenpiteineen on tarpeen ja mielenterveysohjelmia tarvitaan myös kunnissa. Kasvanut hoitovelka tulee pidemmällä aikavälillä yhteiskunnan maksettavaksi tavalla tai toisella, minkä takia Varsinais-Suomen SDP vaatii valtiolta ja kunnilta toimia välittömästi hoitovelan korjaamiseksi.