Varsinais-Suomen sosialidemokraatit: Nuorella on oikeus suunnitella oma elämänsä

Varsinais-Suomen sosialidemokraatit ovat huolissaan lukiota käyvien nuorten jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Pääministeri Sanna Marin korosti jo syksyllä, että välivuoden pitäminen voi tietyissä tapauksissa olla nuorelle ihan hyvä vaihtoehto. Myös toisen asteen suorittamisen aikaa voi pidentää ja arvosanoja korottaa, mikäli opintoihin on ollut edellisissä jaksoissa vaikea keskittyä koronatilanteen, etäopetuksen, perheen taloudellisten vaikeuksien tai heikentyneiden kesä- ja osa-aikatyömahdollisuuksien vuoksi.

Eristämisen kokemusta ja yksinäisyyden tunteita koetaan myös toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa ja etäopetukseen siirtyminen on lisännyt näitä haasteita. Toisen asteen oppilaitoksiin tarvitaankin lisää resursseja ja keinoja oppilaiden osallistamiseen, vuorovaikutuksen mahdollistamiseen ja ryhmään kuulumisen tunteen tukemiseen.  

Lähellä täysi-ikäisyyttä oleva nuori haluaa jo itsenäistyä ja irtaantua lapsen roolista perheessä. Tässä haastavassa ajassa nuori voi kokea yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä myös oman perheen sisällä. Toisen asteen opiskelijoiden pitää saada tuntea ja kokea, että he ovat tärkeitä ja arvostettuja juuri sellaisina kuin ovat. Me Varsinais-Suomen sosialidemokraatit ajamme eteenpäin ratkaisuja ja lainsäädäntöä, jotka edistävät aikuistumassa olevan nuoren kokemusta perheeseen kuulumisesta myös avioerotilanteissa ja uusperheissä.

Koronan vuoksi työpaikkoja on ollut vähemmän kuin normaalisti ja monessa perheessä vanhempien työpaikalla on lomautettu henkilöstöä. Tällaisessa tilanteessa nuoren voi olla vaikea nähdä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Varsinais-Suomen sosialidemokraatit korostavat, että jokainen nuori opiskelija on tärkeä voimavara myös yhteiskunnalle. Vaikka ajat ovat nyt koronan vuoksi vaikeat, niin opiskelu kannattaa ja työpaikkoja tulee löytymään tulevaisuudessa paremmin. 

Varsinais-Suomen SDP vaatii nyt kunnilta pikaisia panostuksia oppilashuollon, kuten kuraattorien ja psykologien, resursseihin. Nuorilla on oltava mahdollisuus nopeasti ja matalalla kynnyksellä saada apua ja tukea päästäkseen yli vaikeasta ajasta ja tilanteesta.