Ville Kurtti: Koronasta kärsineet nuoret tarvitsevat kesätöitä

Ajankohtaista,Kirjoituksia

Kesätyötalkoisiin tarvitaan kuntien, yritysten ja järjestöjen yhteistä panostusta

Korona on vaikuttanut merkittävästi myös opiskelijoiden ja nuorten toimeentuloon ja erityisesti kesätöihin ja harjoitteluihin. Erityinen huoli on juuri valmistuneista toisen asteen opiskelijoista, jotka valmistuvat haastavassa tilanteessa ja tarvitsevat työkokemusta tulevaisuuttaan varten. Korona on iskenyt erityisesti palvelualojen työpaikkoihin, joissa on paljon nuoria. Tämä on lisännyt nuorisotyöttömyyttä ja epävarmuutta työmarkkinoilla erityisesti nuorille. Kesätyöt ovat tärkeitä nuorille ja opiskelijoille työkokemuksen kartuttamisessa ja toimeentulon täydentäjänä. Tänä kesänä on tärkeää varmistaa, että mahdollisimman moni nuori saa kesätyön.

Tämän takia tulee julkisen sektorin ja erityisesti kuntien pyrkiä lisäämään kesätyömahdollisuuksia. Kunnat voivat sekä työllistää itse nuoria, että tukea yrityksiä ja järjestöjä työllistämään nuoria. Monille kunnille viime vuonna jäänyttä ylijäämää voisi käyttää juurikin tällaiseen tulevaisuuden kannalta tärkeään panostukseen nuoriin.

Varmin tapa lisätä kesätyöpaikkoja on tietenkin kuntien omat kesätyöpaikat. Kunnissa on mahdollisuus työllistää nuoria hyvin monipuolisiin erilaisiin tehtäviin. Kuntatyönantajien kyselyn perusteella monet kunnat ovatkin jo lisänneet kesätyöpaikkojaan viime kesästä. Työpaikkojen lisäksi kuntien varsinkin suurimpien kaupunkien tulisi tarjota opiskelijoille kesäharjoitteluja. Korona on vaikeuttanut merkittävästi myös harjoittelupaikan saantia ja hidastanut monien monilla opintojen edistymistä. Lisäksi kesä on monille opiskelijoille muutenkin epävarmaa aikaa toimeentulon kannalta. Harjoittelut auttaisivat siis opiskelijoita edistämään opintojaan ja varmistamaan toimeentulonsa myös kesällä.

Kuntien omien työpaikkojen ja kesäharjoitteluiden lisäksi kuntien tulee mahdollisuuksien mukaan tukea yrityksiä ja järjestöjä työllistämään nuoria muun muassa kesätyöseteleiden avulla. Samoin yhteistyö kunnan, yritysten ja järjestöjen kesken on tärkeää ja tuottaa usein hyviä tuloksia.

Kesätyötalkoot nuorten työllistymisen varmistamiseksi ovat yhteinen ponnistus kuntien, yritysten ja järjestöjen tulee yhdessä löytää keinot työllistää mahdollisimman moni nuori. Kesätöillä voi olla hyvinkin merkittävä vaikutus nuoren tulevaisuuden, työuraan ja toimeentuloon ja erityisesti tänä poikkeuksellisena aikana jona tulevaisuuden näkymät ovat entistä epävarmemmat.

Kirjoittaja on Varsinais-Suomen SDP:n piirihallituksen jäsen Turusta ja SONK:n puheenjohtaja