Aluevaltuustoryhmä

Niina Alho ja Riitta Lehtinen: Sote-uudistus ei ole valmis, eikä sen rahoitus ole turvattu

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa tammikuussa, mutta koko sote-uudistus ei suinkaan ole vielä valmis. Sote-uudistuksen keskeisimpänä tavoitteena on mm. turvata tulevaisuudessakin yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut, panostaa hyvinvoinnin edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä varmistaa riittävä henkilöstön saatavuus. Ei voida ajatella, että tehdään…
Lue lisää

Alho, Hellsten ja Korhonen: Säästääkö Varha järjestöavustuksista?

Varsinais-Suomessa toimii yhteensä yli 900 sote-järjestöä ja säätiötä. Nämä järjestöt toimivat esimerkiksi: lastensuojelun, lastenhoidon ja vanhemmuuden tukemisen tehtävissä, sairauteen ja vammaan liittyvien potilasryhmien parissa, eläkeläisten parissa, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, työllisyyden ja työllistämisen edistämisessä sekä päihde- ja huumeriippuvuuden ehkäisyssä.  On…
Lue lisää

Ari Korhonen: Kuka sopi ja mistä?

Järjestämisjohtaja Antti Parpo käytti otto-oikeutta Varhan hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen jaoston päätökseen järjestöavustuksia koskien. Virkahenkilöesitys jaostolle oli, että avustuksia korotetaan 6,25 %, jonka jälkeen jaoston enemmistö päätti korottaa avustuksia 10 % äänin 4-5. Eroa näiden kahden päätöksen välillä on 96.000 euroa,…
Lue lisää

Niina Alho: Vain vahvoista ja terveistä välittävä Suomi

Vaalien alla kehoitin äänestäjiä olemaan kiinnostuneita hyvinvointialueiden rahoituksesta, koska osasin ennustaa, että kokoomusjohtoinen hallitus tulisi heti ensi töikseen leikkaamaan sosiaali- ja terveyspalveluista. Ennustukseni on nyt valitettavasti käymässä toteen.  Hyvinvointialueille ennustetaan nyt merkittäviä alijäämiä. Osa näistä alijäämistä tullaan valtion rahoituksella korjaamaan,…
Lue lisää

Sote-alan palkkaharmonisaation lykkääminen kymmenellä vuodella?

Demokraatti kertoi viime viikolla saaneensa tiedon valtiovarainministeriöstä, että kokoomus on yrittänyt selvittää hallitusneuvottelupöydässä mahdollisuutta siirtää sote-alan palkkaharmonisaatiota kymmenellä vuodella eteenpäin. Huomioitakoon, että kysymyksen neuvottelupöydässä on tehnyt turkulainen Ville Valkonen. Onneksi ehdotus tulee kuitenkin liian myöhään, koska liikkeen luovutus on jo…
Lue lisää

SDP:n aluevaltuustoryhmän aloite asiakasmaksujen huojentamisesta vuonna 2023

SDP:n aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Ari Korhonen esitteli aluevaltuuston kokouksessa 24.5. ryhmän aloitteen: Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksujen laskutus on lähtenyt liikkeelle kevään aikana tahmeasti ja osa laskutuksesta on edelleen kesken. Monelle monisairaalle pienituloiselle laskutuksen viivästyminen alkuvuodesta on aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan suuria taloudellisia…
Lue lisää

Aluehallitus päätti korottaa työosuusrahan SDP:n esittämälle tasolle

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus päätti tiistain kokouksessaan muuttaa aiempaa päätöstään vammaisille tarkoitetun työosuusrahan tasosta. Joulukuussa aluehallitus päätti, että 6 tunnin työpäivästä maksetaan 7 euron korvaus ja alle 6 tunnin työpäivästä 4 euron korvaus. SDP esitti jo tuolloin, että summat olisivat olleet…
Lue lisää

Niina Piippo: Politiikan paine – mistä rahat sote-henkilöstöpulaan?

Olen koko kätilötyöni uran ajan seurannut, miten hoitohenkilöstön työnkuvaan lisätty yhä enemmän uusia tehtävänkuvia, kun samaan aikaan työn vaativuus on lisääntynyt ja muuttunut yhä kuormittavammaksi. Työ on kuormittavaa, kun vierestä puuttuu tekijöitä. Meille soten ammattilaisille on valunut tehtäviä, jotka vievät…
Lue lisää

SDP:n aluevaltuustoryhmän aloite vaatii järjestöille toista avustushakua

SDP:n aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Ari Korhonen esitteli ryhmän aloitteen valtuuston kokouksessa: Valtuusto on varannut talousarviossa hyvinvointialueen järjestöavustuksiin 3,0 miljoonaa euroa. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen jaosto on päätöksessään (17.1.2023 4 §) myöntänyt avustuksia järjestöille 2 532 717 euroa. Muutosvaiheessa järjestöt eivät pääsääntöisesti ole…
Lue lisää

Heli-Päivikki Laurén: Mitä me tavoittelemme suomalaiselta koulutukselta?

Entinen kansallisen ylpeydenaihe, koulutusta mittaavat Pisa-tulokset, ovat laskeneet. Viimeisimmissä mittaustuloksissa Suomi on OECD-maiden joukossa lukemisessa ja luonnontieteissä kolmas ja matematiikassa yhdestoista. Syyllisiksi on ehditty nimetä digilaitteet, vapaakasvatus, koulutusleikkaukset sekä maahanmuutto. Keskustelussa helposti unohtuu se seikka, että Pisa-tulokset eivät ole koulutuksen…
Lue lisää