Aluevaltuustoryhmä

Niina Alhon puheenvuoro Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustossa

Hyvä puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut sekä hyvinvointialueen työnantajan edustajat ja työntekijät. Lähes päivittäin käyn keskustelua sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Meillä on työpaikkoja, joista kuuluu uupuneiden työntekijöiden hätä huuto! Ei ole mitenkään poikkeuksellista, että työvuorossa ei pääse tauolle, ei syömään…
Lue lisää

Piia Elon puheenvuoro Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustossa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Soteuudistusta on ratkottu Suomessa vuosikymmeniä ja 17 päivän päästä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy alueen kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille, meillä Varsi-nais-Suomen hyvinvointialueelle. Muutos on valtava ja moni muuttuu ja monen asian tuleekin muuttua, mutta…
Lue lisää

Omaishoitajien jaksamiseen on panostettava

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto teki eilen yksimielisen päätöksen omaishoitajien kolmesta maksuttomasta vapaasta. SDP:n valtuustoryhmä on kannattanut johdonmukaisesti omaishoitoon panostamista. Aluehallituksessa SDP:n ryhmä on esittänyt koko omaishoidon palkkiotasojen ja tuen selvittämistä. Omaishoitajat tarvitsisivat enemmän vapaita erityisesti, kun omaishoitaja on sidottuna hoitoon ympärivuorokautisesti.…
Lue lisää

Niina Alhon puheenvuoro Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustossa

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuusto käsitteli 26.10. kokouksessaan asiamaksuja. SDP:n aluevaltuutettu Niina Alho teki muutosesityksen valtuustolle. Niina Alhon puhe valtuustossa: Hyvä puheenjohtaja ja hyvät aluevaltuutetut sekä kokousta seuraavat kuulijat. Hyvinvointialueemme valmistelua on leimannut jatkuva kiire. Tämän kiireen johdosta päätöksiä tehdään puutteellisin tiedoin.…
Lue lisää

Simo Paassilta: Omaishoitopalkkiot harmonisoitava hyvinvointialueilla

Omaishoito on tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Omaishoidon palkkiosta ja muista omaishoitoa tukevista asioista kunnat ovat voineet kokolailla vapaasti päättää, kunhan lakimääräiset minimivaatimukset on otettu huomioon. Tämän seurauksena maksettavissa palkkioissa ja muissa tukimuodoissa on kuntien välillä suuria eroja.  Sote-uudistuksen…
Lue lisää