Kirjoituksia

Mari Lahti ja Juuso Ranne: Digitaalisia palveluita kehittäessä tulee käyttäjien äänen kuulua hyvinvointialueilla

HS uutisoi 28.12.2021, miten Sotkamossa terveysasemien toimintaa uudistettiin menestyksekkäästi muun muassa etävastaanottojen avulla. Eri arvioiden mukaan Suomessa digituen tarvitsijoita saattaa kuitenkin olla hyvinkin jopa miljoona. Heistä suurin osa on ikääntyneitä seniorikansalaisia. Hyvinvointialueiden kehittämisessä puhutaan paljon lähipalveluista, mutta Varsinais-Suomessa alueellinen haaste…
Lue lisää

Erika Mäkeläinen: Olemmeko sairastuneet hyvinvointiin?

Historiallinen sote-uudistus ottaa pian ensiaskeleensa, kun tammikuun aluevaaleissa päätetään hyvinvointialueiden valtuutetuista. Puhutaan hoitajapulasta, henkilöstön pahoinvoinnista, hoitotakuusta, nuorten huonovointisuudesta, kasvavasta työuupumuksesta ja väestörakenteen muutoksesta. Ja tietysti koronasta. On selvää, että mielenterveyspalveluille on nyt tarvitsijoita. Apua täytyy saada nopeasti ja etenkin nuorten…
Lue lisää

Joni Lähteenmäki: Palkkaharmonisointi on tehtävä heti vuonna 2023

Varsinais-Suomen hyvinvointialue tulee olemaan maakuntamme suurin työnantaja. Työntekijöitä tulee olemaan noin 21 000. Aluevaalit eivät ole vain terveysvaalit, vaikka se on julkisuudessa saanut paljon huomioita ja on tärkeä aihe. Sosiaalihuolto tulee työllistämään enemmän ammattilaisia kuin terveydenhuolto sote-alueilla kokonaisuudessaan. Palkkaharmonisointi koskee siis…
Lue lisää

Miku Kuuskorpi: Lasten ja nuorten ääni kuuluviin aluevaltuustoissa

Hyvinvointivaalit lähestyvät, olemmeko valmiita puolustamaan lapsia ja nuoria niissä? Huomionarvoista näissä aluevaaleissakin on se, että ainoastaan yli 18-vuotiaat pääsevät päättämään tulevista aluevaltuutetuista. Miten lasten ja nuorten ääni saadaan kuuluviin aluevaltuustoissa, jos he eivät itse pääse päättämään heitä koskevista asioista? Aluevaltuustoissa…
Lue lisää

Kirsi Kauliomäki: Kokemusasiantuntijoiden rooli ja asiantuntijuuden hyödyntäminen hyvinvointialueilla

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta esimerkiksi mielenterveyden ongelmista, elämänkriiseistä tai somaattisesta sairaudesta. Kokemusasiantuntijat käyvät koulutuksen ja voivat sen jälkeen toimia kokemusasiantuntijatehtävissä. Vertaistuki on omien kokemusten jakamista toisten henkilöiden kanssa, joilla on samanlainen elämäntilanne ja yhteisiä kokemuksia. Itselläni oli…
Lue lisää

Eeva-Johanna Eloranta: Uusi CAP-kierrätyskorvaus parantamaan Saaristomeren tilaa

SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta on tyytyväinen, että kansalliseen CAP-suunnitelmaamme tulee uusi kierrätyskorvaus, jonka rahoitus on noin 12 miljoonaa euroa. Kierrätyskorvauksen avulla voidaan edistää lantafosforin siirtymistä kasvinviljelyalueille. Tämä on tärkeätä, sillä maatalouden osuus Itämerta rehevöittävästä fosforikuormituksesta on 70 prosenttia, Saaristomerellä jopa…
Lue lisää

Tuula Toivonen: Hyvinvointi ja sen tuottajat

Hyvinvoinnin osatekijöitä yksilötasolla ovat: Kohtuullinen toimeentulo, joka saadaan palkasta, opintotuesta, eläkkeestä tai sosiaaliturvasta Terveys, johon sisältyy myös liikunta, ravitsemus ja uni. Erityisen tärkeää on  terveyspalvelujen saaminen tarvittaessa Työ, koulutus, harrastukset. Jos on eläkkeellä tai työkyvytön, tulisi olla mielekästä tekemistä ja…
Lue lisää

Kirsi-Maria Jokinen: Hyvinvoinnin seuraava askel – puoluevaltuuston syyskokous Oulussa

Puoluevaltuusto kokoontui syyskokoukseen Ouluun 20.-21.11. Kokous oli tämän kauden ensimmäinen lähikokous. Tunnelma oli innostunut ja odottava. Oli vahvasti havaittavissa, että edustajat olivat odottaneet kohtaamisia, puheita ja ajatusten vaihtoa kasvokkain. Ensimmäistä kertaa lähikokouksessa puoluevaltuutettuna toi jännittyneen tunnelma. Kohtaamiset, keskustelut, kokous kaikkine…
Lue lisää

Maija Salo: Vammaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuudet kunnissa

Neljä vuotta voimassa olleessa Kuntalain 28 §:ssä on kerrottu vammaisten henkilöiden sekä heidän omaistensa ja järjestöjensä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista kunnassa. Edellä mainittujen asioiden varmistamiseksi kunnanhallituksen on pitänyt asettaa vammaisneuvosto kuntaan, mikä voi olla myös yhteinen useamman kunnan kanssa. Kunnanhallituksen on…
Lue lisää

Katja Taimela: Kestävää kasvua työhyvinvointia kehittämällä

Keskustelu taloudesta ja työllisyydestä keskittyy usein pitkälti yritysten kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Puhutaan paljon kovista keinoista työllisyyden parantamiseksi ja silloin vaaditaan usein heikennyksiä työttömyysturvaan ja erilaisia joustoja työntekijöiltä. Kolikon toinen puoli unohtuu liian usein. Työuupumus ja työn liiallinen psykososiaalinen kuormitus sekä…
Lue lisää