Kirjoituksia

Miku Kuuskorpi: Kokoomus petti taas opiskelijoille antamansa koulutuslupauksen

Opintorahan ja sen huoltajakorotuksen jäädyttäminen, yleisen asumistuen leikkaaminen, koulutustuen lakkauttaminen ja korkeakouluilta leikkaaminen. Nämä kaikki ovat säästöjä koulutuksesta ja suomalaisesta korkeasta osaamisesta. Ne ovat säästöjä paitsi opiskelijoilta myös tulevasta kestävästä kasvusta. Ennen vaaleja kokoomus painavin sanoin lupasi, ettei koulutuksesta leikata,…
Lue lisää

Varsinais-Suomen puoluekokousryhmän puheet SDP:n 47. puoluekokouksessa

Varsinais-Suomen piirin puoluekokousryhmä piti monta erittäin loistavaa puhetta SDP:n 47. puoluekokouksessa 1.-3.9.2023 Jyväskylässä. Linkit puheisiin:
Lue lisää

Niina Alho: Elinikäisestä oppimisesta ei enää tietoakaan

Petteri Orpon hallitusohjelmassa linjataan aikuiskoulutustuen lakkauttaminen, jolla tavoitellaan 44 miljoonan euron säästöä. Lisäksi leikkauksen arvioidaan vähentävän opintovapaita siten, että työvoimaa olisi työmarkkinoilla 8000 henkilötyövuotta enemmän. Aikuiskoulutustuki otettiin käyttöön vuonna 2001, kun haluttiin vastata muuttuvaan työelämän ja nopeasti muuttuviin ammattitaitovaatimuksiin. Tavoitteena…
Lue lisää

Varsinais-Suomen SDP: Jutta Urpilainen SDP:n presidenttiehdokkaaksi

Varsinais-Suomen SDP:n piirihallitus pyytää EU-komissaari Jutta Urpilaista SDP:n ehdokkaaksi vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Urpilainen toimii parhaillaan EU:n kumppanuussuhteista vastaavana komissaarina ja on tehtävänsä kautta tutustunut kaikkiin maanosiin. Näistä sekä aiemmista tehtävistä SDP:n puheenjohtajana, ministerinä ja kansanedustajana kertyneet verkostot ja kokemukset ovat…
Lue lisää

Niina Alho: Lasten ja nuorten liikunnan lisäämiseksi tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä

Lasten ja nuorten liikkumattomuus on lisääntynyt jo pitkän aikaa ja on tällä hetkellä huolestuttavalla tasolla. Tutkimusta aiheesta löytyy läjäpäin, mutta suuntaa ei siltikään olla saatu kääntymään. Mitkä tekijät ovat tähän johtaneet ja mitä voisimme tehdä, jotta liikunta olisi oleellinen osa lasten…
Lue lisää

Minna Holtlundin puhe puoluevaltuustossa

Hyvät toverit, bästa kamraterna. Arvoisa puheenjohtaja. Ensimmäisenä haluan kiittää teitä kaikkia tovereita siitä, kuinka upean hallituskauden olemme saaneet aikaiseksi, kaikkien näiden kriisien keskellä. Jättisuuri kiitos, Jättestora tack. Ja kiitos Sanna, kun olet näyttänyt meille kaikille ihan mielettömän upeaa esimerkkiä. Me…
Lue lisää

Erika Mäkeläinen: Osaamistaso heikkenee ja eriytyy – mitä voimme tehdä?

Tiedotusvälineissä on ahkeraan keskusteltu koulutuksen alueellisesta eriytymisestä ja koulushoppailusta. Esiin on noussut erilaisia koulumaailman ongelmia, jotka haastavat opettajia ja oppilaita. Nuoret kuormittuvat ja koulut raportoivat yhä useammin lasten häiriökäyttäytymisestä ja keskittymisvaikeuksista. Haasteita on nähtävissä jo varhaiskasvatuksessa. Miksi on näin ja…
Lue lisää

Niina Piippo: Politiikan paine – mistä rahat sote-henkilöstöpulaan?

Olen koko kätilötyöni uran ajan seurannut, miten hoitohenkilöstön työnkuvaan lisätty yhä enemmän uusia tehtävänkuvia, kun samaan aikaan työn vaativuus on lisääntynyt ja muuttunut yhä kuormittavammaksi. Työ on kuormittavaa, kun vierestä puuttuu tekijöitä. Meille soten ammattilaisille on valunut tehtäviä, jotka vievät…
Lue lisää

Heli-Päivikki Laurén: Mitä me tavoittelemme suomalaiselta koulutukselta?

Entinen kansallisen ylpeydenaihe, koulutusta mittaavat Pisa-tulokset, ovat laskeneet. Viimeisimmissä mittaustuloksissa Suomi on OECD-maiden joukossa lukemisessa ja luonnontieteissä kolmas ja matematiikassa yhdestoista. Syyllisiksi on ehditty nimetä digilaitteet, vapaakasvatus, koulutusleikkaukset sekä maahanmuutto. Keskustelussa helposti unohtuu se seikka, että Pisa-tulokset eivät ole koulutuksen…
Lue lisää

Maaret Laakso: Paikallinen sopiminen työpaikoilla – mahdollista ja toteutettua nytkin

Varsinais-Suomen yrittäjien PJ. Jyrki Hakkarainen kirjoitti Turun Sanomissa 21.12.2022 työmarkkinoiden jäykkyyksien rajoittavan uusien työpaikkojen syntymistä ja yritysten kasvua Suomessa ja että työpaikkasopimista olisi edistettävä myös lainsäädännöllä. Jäin miettimään, mitä nämä työmarkkinoiden jäykkyydet ovat sekä mitä lainsäädäntöä pitäisi muuttaa ja miten.…
Lue lisää