Kirjoituksia

Niina Alho: Kasvomaskeja myös toisen asteen opiskelijoille

Kasvomaskien käyttöä suositellaan julkisissa tiloissa, jos riittävää 1-2 metrin etäisyyttä ei voida pitää. Tämä suositus on koskenut myös toisen asteen oppilaitoksia. Opetushallitus linjasi annetusta suosituksesta, että maskien hankinnasta sekä kustannuksista toisella asteella vastaavat ensisijaisesti opiskelijat itse. Koulutuksen järjestäjä voi tarjota…
Lue lisää

Pertti Pokki: Ulkomaalaista työvoimaa tarvitaan

Tässä tekstissä on paljon Tilastokeskuksen tietoihin perustuvia lukuja.  Luvut kertovat, miksi Suomeemme tarvitaan nyt ja varsinkin tulevaisuudessa ulkomaista työvoimaa – sanovat ulkomaalaisille työvoimalle vihamieliset mitä vaan. Syntyvyys oli itsenäistymisvuonna 1917 Suomessa 81 046 lasta, kun vastaava luku sata vuotta myöhemmin…
Lue lisää

Päivi Rantanen: Hoitajapula – uhka vai todellisuutta jo nyt?

Olen viime päivinä kartoittanut avoinna olevien lähi- ja sairaanhoitajien työpaikkoja täällä Turun alueella sekä kysynyt kollegoiltani eri yksiköistä, mikä tilanne siellä on mitoituksen toteutumisen suhteen. Vastaukset ovat olleet mielenkiintoisia. Hoitajia ei vain saa, vaikka paikka olisi auki ja koko ajan…
Lue lisää

Niina Alho: Lyhyempi työpäivä ja parempi elämä

SDP:n puoluekokouksissa on historiallisesti haluttu parantaa työelämää ja tehty uusia tulevaisuuteen katsovia linjauksia, joilla on haluttu saavuttaa parempi elämää kaikille.  Uudessa linjauksessa puolueen tavoitteena on työajan lyhentäminen ja työelämän joustot. Linjauksen mukaan erilaiset joustojen mahdollisuudet tulee tutkia ja selvittää laajasti.…
Lue lisää

Jari Lehtola: Paljon on aihetta iloon

Mihin katoaa se lapsen iloisuus, onni ja halu näyttää niitä? Lapsenlapsi tulee kylään meille, on intoa ja onnea täynnä, ei malta edes kunnolla odottaa, että saadaan ulkovaatteet pois päältä, kun jo haluaa juosta halaamaan isovanhempiaan. Minä tällä kertaa ensimmäisenä vuorossa…
Lue lisää

Pertti Pokki: Ajatusleikki

Maassamme ei ilmeisesti ymmäretä, että veroilla kansalaisilta kerätyt varat ovat julkista taloutta.  Ei valtion, ei kuntien, vaan julkisen talouden. Suomen järjestelmässä valtaosan kansalaisten peruspalveluista tuottavat kunnat tai kuntayhtymät.  Verotulot pitäisi jakaa niin, että peruspalvelujen tuottaja pystyy hoittamaan tuottamisesta aiheutuneet kustannukset,…
Lue lisää

Ville Kurtti: Opiskelijat ja koronapandemia

Koronaepidemia ja sen hallintaan tehdyt toimet vaikuttavat merkittävästi myös opiskelijoihin. Tilanne vaikuttaa opintojen etenemiseen, opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä toimeentuloon. Kuten muuallakin, epidemia on aiheuttanut korkeakouluissakin poikkeuksellisia toimia ja toimintatapoja. Lähiopetus on korvattu etäopetuksella ja kirjallisilla tuotoksilla, kirjastot ja sähköiset…
Lue lisää

Päivi Rantanen: Korona, pandemia, elämä

Elämme oikeasti aika oudossa tilanteessa. Meitä eristetään, lakeja muutetaan, annetaan ohjeistuksia sekä määräyksiä, mutta emme silti aina niitä noudata. Meidän perusoikeuksiimme on puututtu ja se on uusi asia emmekä osaa siihen suhtautua. Protestoimme ja teemme toisin miten pitäisi. Emme näe ystäviä,…
Lue lisää

Pertti Pokki: Työ on osa luterilaista ihmiskäsitystä

Työllisyysasteen nostaminen on Suomen jatkuva tavoite. Työpaikkoja on auki enemmän kuin koskaan.  Porvareille keppilinja on ollut peruskeino ongelman ratkaisemiseksi.  Erilaiset “aktiivimallit”, lomarahojen leikkaukset, työajan pidennykset yms. eivät ole varsinaisesti saaneet työllisyysastetta nousemaan. Työllisyyden nostamiseen auttaisi, jos maamme asenne vammaisia kohtaan…
Lue lisää

Kirsi-Maria Jokinen: Positiivinen, ajatteleva yhteiskunta – meidän yhteiskunta

Haluammeko määritellä itsemme puolueeksi, joka etenee positiivisen ja myönteisen ajattelun kautta luoden parempaa tulevaisuutta kaikille? Haluammeko olla yhteiskuntaa eteenpäin vievä voima, joka osaa katsoa pitkälle eteenpäin tehden päätöksiä tulevia sukupolvia ajatellen? Yhdessä me voimme olla positiivinen voima tiellä kohti oikeudenmukaisempaa…
Lue lisää