Pertti Pokki: Ajatusleikki

Kirjoituksia

Maassamme ei ilmeisesti ymmäretä, että veroilla kansalaisilta kerätyt varat ovat julkista taloutta.  Ei valtion, ei kuntien, vaan julkisen talouden.

Suomen järjestelmässä valtaosan kansalaisten peruspalveluista tuottavat kunnat tai kuntayhtymät.  Verotulot pitäisi jakaa niin, että peruspalvelujen tuottaja pystyy hoittamaan tuottamisesta aiheutuneet kustannukset, eli kuntien ja kuntayhtymien menot.

 

Missä mallissa kuntien talous on nyt ja tulevaisuudessa, kun rahat eivät riitä palveluiden tuottamiseen?  Olisiko niin, että laitettaisiin tämä kuntien peruspalveluiden (terveydenhuolto, koulutus, sosiaalitoimi) rahoitus kuntoon ja katsotaan mihin muuhun varoja jää tämän jälkeen?  Tai olisko toinen vaihtoehto se, että rikotaisiin kunnallihallinnon historiallinen perinne, jota on rakennettu vuodesta 1865: siiretään kaikki peruspalvelut valtiovallan hoidettavaksi ja rahoitettavaksi. Tällöin julkiset varat olisivat yksissä käsissä.

 

Kuntaan jäisi ihmisten elinympäristöstä huolehtiminen ilman palvelun tuottamisvelvoitetta.  Tällaisia malleja löytyy EU-maista. Näin yksinkertaisesti ratkeaisi SOTE -probleema yhdellä kerrataan. Tällöin ei valtiovallalla olisi enää tarvetta siirtää tehtäviä kuntien hoidettavaksi.  Tässä yksi pieni ajatusmalli kuntatalouden ratkaisemiseksi.

 

Kirjoittaja on Varsinais-Suomen SDP:n 2. varapuheenjohtaja Laitilasta