Aluevaltuustoaloite: Vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle

Ajankohtaista,Kirjoituksia

Me Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuuston jäsenet esitämme, että hyvinvointialueemme organisaatioon perustetaan vanhusasiavaltuutetun virka

Tarvitsemme hyvinvointialueellemme ikääntyneiden arjen tuntevan vanhusasiavaltuutetun. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä olisi hyvinvointialueen ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimenpiteiden ja palvelujen saatavuuden seuranta, laadun valvonta sekä niistä raportointi. Tehtäviin kuuluisi myös ikääntyneen väestön neuvonta ja ohjaaminen palvelujen äärelle. Vanhusasiavaltuutetun tulisi toimia tiiviissä yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueen vanhusneuvostojen sekä alueellaan toimivien ikäihmisiä edustavien järjestöjen kanssa. Lisäksi hän tekisi yhteistyötä tammikuussa työnsä aloittaneen valtakunnallisen vanhusasiavaltuutetun kanssa. 

Vanhusneuvostotoiminta on yksi tärkeä vaikuttamisväylä ikääntyneiden aseman ja mm. palveluiden saatavuuden vahvistajana ja muutostarpeiden esiintuojana niin maakuntamme kunnissa kuin myös hyvinvointialueella. 

Vanhusneuvostoilla on vahva lainsäädännön antama mandaatti toimia ja tulla kuulluksi. Vanhusneuvostojen toimintaa tulee entisestään tukea ja vahvistaa. Vanhusneuvostoille tulee antaa riittävät toimintamahdollisuudet, jotta ikääntyneiden ääni saadaan vahvasti kehittämistyössä ja päätöksenteossa kuuluville.

Turussa 24.5.2022

Simo Paassilta, aluevaltuutettu, Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän aloite