Ari Korhonen: Kohti Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta

Kirjoituksia

Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuslaitos siirtyvät kunnista hyvinvointialueille 2023 alusta lukien. Maaliskuun 2022 alusta lukien hyvinvointialueita johtavat aluevaltuustot, jotka valitaan tammikuussa 2022 pidettävissä aluevaaleissa.

Tällä hetkellä hyvinvointialueen valmistelua johtaa väliaikainen toimielin (VATE), joka koostuu alueen kuntien, sairaanhoitopiirin ja pelastustoimen viranhaltijoista. Varsinaisen valmistelutyön tekee muutosorganisaatio yhdessä kuntien, sairaanhoitopiirin ja muiden kuntayhtymien kanssa.

Apunaan väliaikaisella hallinnolla on poliittinen seurantaryhmä. Poliittiseen seurantaryhmään kuuluu edustajia eri puolilta maakuntaa poliittisten voimasuhteiden mukaisesti. Sosialidemokraattien edustajina poliittisessa seurantaryhmässä toimivat Ari Korhonen Raisiosta (1. vpj.), Piia Elo Turusta, Niina Alho Kaarinasta ja Janne Sjölund Uudestakaupungista. Keskeisimpänä tehtävänä poliittisella seurantaryhmällä on hyvinvointialueen toimielinmallin ja organisaation pohjustaminen, ylimmän virkajohdon rekrytointien valmistelu sekä hyvinvointialueen hallintosäännön ja strategian esivalmistelu.

Sosialidemokraatteina meidän on tärkeä huolehtia siitä, että syntyvä hyvinvointialue kykenee järjestämään laadukkaat palvelut kaikille – aina ikäihmisten hoidosta ja hoivasta perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Erityisen tärkeää on varmistaa hoitoon pääsyn oikea-aikaisuus. Tämä ei ole itsestäänselvyys kaikkialla Varsinais-Suomessa. Lisäksi tulee huolehtia, että työntekijöitä kuullaan ja kuunnellaan valmistelussa. Varsinais-Suomi tarvitsee parhaat osaajat ja hyvinvointialueen on kyettävä olemaa työntekijälle houkutteleva työpaikka.

Ensimmäisessä vaiheessa muutos on vahvasti hallinnollinen, mutta pian hyvinvointialueita arvioidaan niiden palvelukyvyn ja talouden näkökulmasta. Perusta tuleville organisaatiomuutoksille, talousohjaukselle, johtamiselle ja työntekemiselle luodaan jo nyt ja siksi meidän on syytä olla vahvasti mukana muutoksen valmistelussa.

Ohessa on muistilista keskeisimmistä asioista Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta koskien.

Mikä on hyvinvointialue?

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Varsinais-Suomessa hyvinvointialue muodostuu maantieteellisesti Varsinais-Suomen maakunnasta.

Yliopistolliset keskussairaalat Kuopio, Oulu, Tampere, Turku ja HUS muodostavat kukin erillisen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueen, johon kuuluu useampia hyvinvointialueita.

Aluevaalit

Aluevaalit pidetään 23.1.2022 (ennakkoäänestys 12.-18.1.2022). Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustoon valitaan 79 valtuutettua. Vaaleissa voi äänestää kaikkia maakunnassa ehdolla olevia ehdokkaita samalla tavoin kuin eduskuntavaaleissakin.

Miten hyvinvointialueet muodostetaan?

Hyvinvointialueille siirtyvät kuntien sosiaali- ja terveydenhuolto kokonaisuudessaan, sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin kuntayhtymät sekä lisäksi muut alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät. Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle siirtyy yli 20.000 henkilöä ja siitä tulee Suomen toiseksi suurin hyvinvointialue.

Kuka valmistelee hyvinvointialueen perustamisen?

Hyvinvointialueen valmistelua johtaa väliaikainen toimielin (VATE), joka koostuu alueen kuntien, sairaanhoitopiirin ja pelastustoimen viranhaltijoista (https://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/sote/Sivut/Valiaikainen-valmistelutoimielin.aspx). VATE toimii hyvinvointialueen väliaikaishallintona 28.2.2022 saakka. Tammikuussa vaaleilla valittava hyvinvointialueen valtuusto aloittaa toimintansa 1.3.2022 ja se johtaa tämän jälkeen hyvinvointialueen perustamisen valmistelua.

Poliittinen seurantaryhmä seuraa ja tukee valmistelua (https://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/sote/Sivut/poliittinen-seurantaryhma.aspx). Lisäksi valmistelussa ovat mukana ammattijärjestöt yhteistoimintaelimen kautta, kuntajohtajafoorumi, sotejohtajafoorumi ja myöhemmin perustettava järjestö- ja yritysfoorumi. Myös vahva yliopisto- ja korkeakouluyhteistyö on tärkeää valmisteluvaiheessa.

Mikä on muutosorganisaatio?

Muutosorganisaatio toimii VATE:n alaisuudessa. Varsinais-Suomessa muutosorganisaatiota johtaa sairaanhoitopiirin johtaja. Organisaatio on jaettu projektikokonaisuuksiin, jotka ovat hallinto- talous ja tukipalvelut, johtaminen ja osaaminen, palveluiden järjestäminen, yhdyspinnat ja ICT. Projektikokonaisuuksia johtavat hankejohtajat, jotka ovat sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien viranhaltijoita.

Mistä toiminnasta hyvinvointialueet vastaavat?

Hyvinvointialueet vastaavat kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisistä tehtävistä sekä pelastustoimen järjestämisestä. Lisäksi hyvinvointialueet vastaavat alueellaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä.

Jääkö sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä kuntiin?

Ei jää. Myös koulukuraattorit, koulupsykologit sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalvelut kuten ruokahuolto, siivous ja ict-palvelut siirtyvät hyvinvointialueelle sote-toimialaa koskevin osin. Jos työntekijän tehtävistä yli 50 % koskee sote-toimialaa, siirtyy työntekijä hyvinvointialueelle. Työllisyyden hoito jää kuntien tehtäväksi.

On tärkeää, että tulevaisuudessa kunnat ja hyvinvointialue tekevät yhteistyötä erityisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rajapinnassa, oppilashuollossa ja monialaisessa viranomaisyhteistyössä.

Mistä hyvinvointialue saa tilat ja välineet?

Sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirien kaikki omaisuus siirtyy hyvinvointialueelle. Lisäksi kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon irtaimisto ja sopimukset siirtyvät hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet vuokraavat kuntien tai muiden yksityisten tahojen omistuksessa olevat sote-palvelutilat kolmeksi vuodeksi (+yksi optiovuosi hyvinvointialueille). Tämän jälkeen tilojen käytöstä neuvotellaan uudet erilliset sopimukset.

Hyvinvointialueiden rahoitus

Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu valtion suoraan rahoitukseen sekä asiakasmaksutuloihin. Myöhemmässä vaiheessa pohdintaan tulee maakuntavero. Vuoden 2023 alusta kunnilta poistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kustannukset. Kustannuksia vastaava tulorahoitus leikataan kuntaverosta sekä kuntien valtionosuuksista. Kuntien veroprosentteja lasketaan 12.39 %-yksikköä. Muutos pyritään tekemään kuntatalouden kannalta kustannusneutraalisti.

Tärkeitä päivämääriä

23.1.2022 Aluevaalit (ennakkoäänestys 12.-18.1.2022)

28.2.2022 Kuntien on ilmoitettava hyvinvointialueille siirtyvän henkilökunnan määrä, irtaimisto, sopimukset jne.

28.2.2022 Väliaikainen hallinto (VATE) lopettaa toimintansa.

1.3.2022 Aluevaltuustot aloittavat toimintansa.

1.1.2023 Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle

kirjoittaja on Varsinais-Suomen sote-seurantaryhmän varapuheenjohtaja ja Raision kaupunginvaltuutettu