Kirsi-Maria Jokinen: Hyvinvoinnin seuraava askel – puoluevaltuuston syyskokous Oulussa

Kirjoituksia

Puoluevaltuusto kokoontui syyskokoukseen Ouluun 20.-21.11. Kokous oli tämän kauden ensimmäinen lähikokous. Tunnelma oli innostunut ja odottava. Oli vahvasti havaittavissa, että edustajat olivat odottaneet kohtaamisia, puheita ja ajatusten vaihtoa kasvokkain.

Ensimmäistä kertaa lähikokouksessa puoluevaltuutettuna toi jännittyneen tunnelma. Kohtaamiset, keskustelut, kokous kaikkine järjestelyineen vastasivat odotuksia.

Varsinais-Suomen valtuutetut olivat täysimääräisesti paikalla. Pääsimme sunnuntaina todistamaan puoluevaltuuston varapuheenjohtaja Miika Tiaisen loistavan suorituksen nuijan varressa.  

POLIITTINEN TILANNE

Valtuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero nosti esille, kuinka sosialidemokraatteihin luotetaan perusasioissa, etenkin ajankohtaisissa sosiaali- ja terveysasioissa. Tulevat hyvinvointivaalit koskettavat meitä kaikkia. Me luomme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta osallisuudella. Kansalaisten pitää voida vaikuttaa monipuolisesti.

Kunnat elävät muutoksessa ja me päätämme, miltä tulevaisuuden kunnat näyttävät. Kuntapäättäjillä pitää olla selkeä näkemys, millainen uusi kunta tulee olemaan. Yhteiskunnassa puhaltavat suuret tuulet ja meidän pitää olla kuskin paikalla.

Puolueen puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin toi esille, mikä meille sosialidemokraateille on tärkeää. Ihmiset ja inhimillisyys ovat syy, miksi teemme politiikkaa. Ihmisen pitää olla keskiössä. Arvot, teot ja kyvyt – olemme yhdessä ja ylpeänä valmiina hoitamaan yhteisiä asioita.

Puheenjohtajan esittelemässä aluevaaliohjelmassa todetaan, että haluamme suomalaisten olevan yhdenvertaisempia, terveempiä ja voivat paremmin. Demokraattisesti valitut ja vastuulliset päätöksentekijät asettavat tavoitteet koko alueen parhaaksi.

EDUSTIMME

Nostin lauantain poliittisen tilanteen puheenvuorossani esille vallitsevan keskustelukulttuurin. Mielestäni meidän on oltava esimerkkeinä keskustelijoista, jotka pitäytyvät asiassa ja faktoissa. Meidän on pystyttävä keskustelemaan asiallisesti ja keskustelukumppania arvostavasti. Meidän tehtävä on palauttaa poliittinen keskustelu oikeille raiteille. Kiusaaminen, väheksyminen tai toisen aliarvioiminen ei vie meitä eikä sanomaamme eteenpäin. Vastuunkantajina emme saa sortua omahyväisyyteen tai pitää itseämme parempana kuin muut.

Puoluevaltuuston varapuheenjohtaja Miika Tiainen nosti lauantain puheenvuorossaan esiin tarpeen terästäytyä ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa. Hänen mielestään ilmastopolitiikassa pitää olla sanottavaa, ei pidä tyytyä vain reagoimaan. Miika haastaa meitä kaikkia sanomalla: ”Pallo on nyt meillä – maapallo.”

Miia Kelsey toi esille huolen kulttuurialan pienituloisista yhdistysihmisiä ja pätkätyöläisiä. Hänen mielestään kulttuurin rahoitusjärjestelmää pitää uudistaa niin, että alalla toimijat voisivat keskittyä työnsä tekemiseen ilman jatkuvaa pelkoa työpaikkansa menettämisestä ja toimeentulonsa katoamisesta.  Näiden ihmisten työllä on valtavan suuri yhteiskunnallinen merkitys.

Minna Holtlund korosti puheessaan vapaaehtoisten merkitystä aluevaalikampanjan onnistumiselle ja toi terveiset myös aluevaaliehdokas Kirsi Kauliomäeltä Turusta. Kirsi haluaa ehdottaa, että SDP järjestäisi sekä haastaisi piirejä ja paikallisjärjestöjä osallistumaan ensi kevään aluevaalien jälkeen kampanjalla “kiitä vapaaehtoista”, jolloin paikallisesti toverit piireissään haastettaisiin muistamaan omia vapaaehtoisia toimijoita.

LOPUKSI

Oulu oli meille hyvä. Puitteet olivat kohdallaan, ja saimme keskustella meille sosialidemokraateille tärkeistä asioista. Oulun kaupungin vastaanotto oli juhlava puheineen ja saimme nauttia erinomaisista tarjoiluista.  

Varsinais-Suomen naisedustaja pääsivät kuvaan puolueen puheenjohtajan kanssa. Kanssasisaret tyylikkäissä asuissaan ja kengissään, ja minä tietenkin perinteisesti eripari villasukat jalassa.

Julkistettu aluevaaliohjelma on erinomainen selkäranka ja tuki vaalikentille. Ohjelmasta löytyy kaikki meille demareille tärkeä – ihmiset ja inhimillisyys, oikea-aikainen hoitoon pääsy ja henkilökunnan arvostaminen. Syy, miksi teemme sosialidemokraattista politiikkaa.

kirjoittaja on Varsinais-Suomen edustaja SDP:n puoluevaltuustossa