Miku Kuuskorpi: Lasten ja nuorten ääni kuuluviin aluevaltuustoissa

Ajankohtaista,Kirjoituksia

Hyvinvointivaalit lähestyvät, olemmeko valmiita puolustamaan lapsia ja nuoria niissä? Huomionarvoista näissä aluevaaleissakin on se, että ainoastaan yli 18-vuotiaat pääsevät päättämään tulevista aluevaltuutetuista. Miten lasten ja nuorten ääni saadaan kuuluviin aluevaltuustoissa, jos he eivät itse pääse päättämään heitä koskevista asioista?

Aluevaltuustoissa päätetään muun muassa oppilas- ja opiskelijahuollosta, mielenterveyspalveluista sekä koulukuraattoreista. Lapset ja nuoret tuntevat itse parhaiten näiden palveluiden tarpeensa. Palveluiden käyttäjinä he myös pystyvät parhaiten antamaan tietoa aluevaltuutetuille siitä, mitkä palvelut ovat heille tärkeitä ja miten ne tavoittavat heidät helpoimmin.

Lapsilla ja nuorilla tulisikin olla edustus aluevaltuustojen päätöksentekoelimissä samalla tavalla kuin nykyisissä kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa sekä -hallituksissa ja lautakunnissa. Aluevaltuustojen yhteyteen ollaankin rakentamassa nuorisovaltuustoja, joiden perustaminen on äärimmäisen tärkeä osa lasten ja nuorten kuulemista ja vaikuttamismahdollisuuksien takaamista.

Nuorisovaltuuston aktiivisen kuulemisen lisäksi aluevaltuutettujen kannattaisi luottaa lasten ja nuorten osaamiseen laajemminkin takaamalla nuorisovaltuuston edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus aluevaltuustoon, -hallitukseen ja lapsille ja nuorille tärkeisiin lautakuntiin. Vasta silloin nuorempien ikäpolvien ääni saadaan aidosti kuuluviin aluevaltuustojen päätöksenteossa. Esimerkiksi mahdollisen lasten ja nuorten palveluiden lautakunnasta nuorisoedustajan poisjättäminen olisi suorastaan moraalitonta.

Haluan kannustaa kaikkia hyvinvointialueiden asukkaita, varsinkin äänestysikäisiä nuoria, äänestämään tulevissa aluevaaleissa. Viime kuntavaaleissa koko maan äänestysprosentti laski 55 prosenttiin samalla kun 18–24-vuotiaiden äänestysprosentti jäi edelleen alhaiseksi, vain 35 prosenttiin.

Tulevissa vaaleissa onkin tärkeää valita ehdokas, joka puolustaa sekä lasten ja nuorten etuja että heidän oikeuttaan tulla kuulluiksi aluevaltuustojen päätöksentekoelimissä. Lopulta tärkeintä on kuitenkin, että käytät ääntäsi, sillä me äänestäjät olemme ne, jotka päättävät, miltä tulevien aluevaltuustojen kokoonpanot tulevat näyttämään.

MIKU KUUSKORPI

Lounais-Suomen Demarinuorten puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu alun perin Turun Sanomissa 4.1.2022.