Pertti Pokki: Sote on mahdollisuus, ei uhka

Kirjoituksia

Elämme hyvin historiallisessa vaiheessa suomalaisessa hallinnossa.  Vuoden 1865 kunnallisasetus eli Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus sen sanotaan aloittaneen kunnallishallinnon maassamme.  Nyt olemme siirtymässä 150 vuotta myöhemmin lähemmäksi eurooppalaista hallintoa, joissa on käytössä demokraattinen väliportaan hallinto.  Demokratiamme vuoksi meidän on saatava mahdollisimman moni suomalainen äänestysuurnille tammikuussa, tämä on ainoa mahdollisuus saada uskottavuutta demokratiamme.

Tulevan päätöksentekoelimet ovat maakunnallisia elimiä. Jokainen hyvinvointialueen valittu luottamushenkilö on sitten maakunnallinen päättäjä, eikä oman seutukunnan, kaupungin tai kunnan edunvalvoja.  Toivottavasti, tämän muistavat kaikki hyvinvointialueen luottamushenkilöt. Alueen luottamushenkilöksi valittu riisuu pois oman kaupungin tai kunnan pinssin pois rintapielestään, ja tilalle laittaa oman esim. maakuntansa pinssin rintapieleensä.  Hän toimii oman maakuntansa edunvalvojana ja puolustaa koko hyvinvointialueensa hyvinvointia.

Tuo sana SOTE ei ole uhka, niin kuin jotkut epäilee, vaan se on mahdollisuus.  Erilaisten innovaatioiden kautta voimme lähteä kehittämään erilaisia niin terveydenhuollon, sosiaalitoimen, palo ja pelastustoimen uusia ratkaisuja, joihin kaikilla kunnilla ei ole yksin mahdollisuuksia taloudellisesti.  Erilaiset innovatiiviset ratkaisut, johon tekniikka antaa mahdollisuuden luoda palveluja koko omalle hyvinvointialueelle tasapuolisesti.  Mahdollisuuksia on rajattomasti, kun olemme ennakkoluulottomia.

Helposti hyvinvointialueen käsitteeseen jää vaan terveydenhuolto, ja jossain sivulauseessa sosiaalitoimi.  Palo ja pelastustoimi on hyvinvoinnin tärkeä osa, koska turvallisuus luo hyvinvointia. 

Kunnallista hallintoa on kehitetty 150 vuotta. Nyt siirrymme ”maakunnalliseen” väliportaaseen, joka tuottaa suurimman osan kansalaisten hyvinvointipalveluista.  On hyvä heittää kysymys, että tässä Sote uudistuksessa ei ole vielä kaikki mitä hyvinvointipalveluihin kuuluu.  Mikä on uudistuksen jatko tulevaisuudessa?

kirjoittaja on Varsinais-Suomen SDP:n varapuheenjohtaja Laitilasta