Pertti Pokki: Vammaiset yhteiskuntaa rakentamaan

Ajankohtaista,Kirjoituksia

Ruotsissa on toiminut valtakunnallinen Samhall –yhtiö Ab vuosia, joka työllistää noin 25000 vajakuntoista ja vammaista henkilöä. Osakeyhtiön omistajana on Ruotsin valtio. Samhall tarjoaa tavaroita ja palveluja liiketaloudellisin perustein pääasiassa muille yhtiöille.

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut selvityksen vastaavanlaisen Suomen valtion omistaman yhtiön perustamisesta. Meillä Suomessa voitaisiin yhdistää valtakunnassamme olevat kuntien yms. omistamat ns. ”työpajat” valtion omistamaksi osakeyhtiöksi.

Ruotsissa on oivallettu, että vammaiset henkilöt voivat hoitaa työpanoksensa avulla elantonsa. Vammaiset kuitenkin tarvitsevat tukitoimia työhön liittyvissä asioissa – työmatkat, työtilat jne. TEM on loistavasti tajunnut, että vammaiset ovat hyödyksi työvoimana, eikä vain passiivisena kansalaisena.  

Ruotsin Samhall –yhtiön asiakkaana on isoja ruotsalaisia konserneja, jotka ovat ymmärtäneet oman yhteiskuntavastuunsa.  Samhall –yhtiön työntekijät saavat palkkaa, kuten työntekijät yleensä.  Samalla vammaisen henkilön itsetunto ja fyysinen toimintakyky saa lisää ”potkua”.

Mikäli Suomeen perustetaan ”Samhall” tyyppinen yhtiö, yhtiön tulee olla valtakunnallinen. Valtakunnallinen siksi, että eivät isompien kaupunkien ulkopuolella asuvat vammaiset ja vajakuntoiset joudu ulkopuoliseen asemaan valtakunnallisesta yhtiöstä.

Tärkein seikka sosiaalipoliittisesti on se, että eläke ym. sosiaaliedut ja tuet ovat toissijaisia ansiotuloon nähden, mutta kuitenkin ne ovat oleellisia vammaisen toimeentulon vuoksi. Vielä tärkeämpää vammaiselle ihmiselle on itse ansaittu toimeentulo ja verojen maksaminen yhteiskunnalle.

Kirjoittaja on Varsinais-Suomen SDP:n varapuheenjohtaja Laitilasta