Ville Kurtti: Opiskelijat ja koronapandemia

Kirjoituksia

Koronaepidemia ja sen hallintaan tehdyt toimet vaikuttavat merkittävästi myös opiskelijoihin. Tilanne vaikuttaa opintojen etenemiseen, opiskelijoiden hyvinvointiin ja jaksamiseen sekä toimeentuloon. Kuten muuallakin, epidemia on aiheuttanut korkeakouluissakin poikkeuksellisia toimia ja toimintatapoja. Lähiopetus on korvattu etäopetuksella ja kirjallisilla tuotoksilla, kirjastot ja sähköiset tenttisalit on suljettu ja opetus- ja tutkimushenkilökunta on siirtynyt etätyöskentelyyn.

Omassa arjessa yliopistolla pidettävät luennot ja tentit ovat korvautuneet moodlessa olevilla videoilla ja erilaisilla kirjallisilla töillä. Nämä toimet voivat vaikeuttaa monien opiskelijoiden opintojen etenemistä, minkä takia on erittäin tärkeää, että tämä huomioidaan opintotuessa ilman negatiivisia vaikutuksia opiskelijan toimeentuloon. Kirjaston ollessa suljettuna on sähköinen kokoelma entistä tärkeämpää. Lisäksi yliopistojen kirjastot ovat mahdollistaneet kirjojen varaamisen ja noudon muun muassa täällä Turussa.

 

Merkittävin vaikutus nykyisellä tilanteella on opiskelijoiden toimeentuloon ja tärkeintä on pitää huoli myös opiskelijoiden toimeentulosta poikkeustilanteen aikana. Opintojen edetessä tavoiteltua hitaammin näkyvät vaikutukset myös oikeudessa opintotukeen sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Lisäksi monien opiskelijoiden harjoittelut, ulkomaan vaihdot ja kesätyöt ovat peruuntuneet. Opiskelijoiden toimeentulo on muutenkin ollut viime aikoina huonossa tilanteessa opintorahan aivan liian alhaisen tason ja opintotuen velkapainotteisuuden takia. Muutenkin on erittäin epäoikeudenmukaista, että opiskelijat pakotetaan ottamaan lainaa jokapäiväisten menojen kattamiseksi ja se olisi erityisen epäoikeudenmukaista, että tässä tilanteessa opiskelijat joutuisivat velkaantumaan entistä enemmän. Tämän takia hallituksen toimet opintotuen ja toimeentulotuen ehtojen joustavoittamiseksi tilanteen huomioimiseksi ovat erityisen tärkeitä.

 

Toimeentulon lisäksi on erityisen tärkeää pitää huolta opiskelijoiden jaksamisesta ja hyvinvoinnista myös epidemian aikana. Toimeentulon takaamisella on tietenkin tässäkin tärkeä osa. Lisäksi opiskelijoiden tukipalvelut täytyy taata myös poikkeusoloissa ja myös mielenterveyden palvelut tulee olla opiskelijoiden saatavissa. Lisäksi opiskelijajärjestöjen järjestämät erilaiset etätapahtumat ja sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen ovat tärkeitä ja edistävät hyvinvointia ja jaksamista..

 

Myös korkeakoulujen valintakokeisiin tulee ja on tullut jo muutoksia epidemian takia. On kuitenkin tärkeää, että valintakokeet tavalla tai toisella järjestetään ja jokaisella hakijalla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua niihin. Valintakokeet ovat tärkeitä sillä korkeakouluun valinta ei voi perustua pelkästään toisen asteen arvosanoille ja ylioppilaskirjoitusten tuloksille. Lisäksi on itsestäänselvää, että korkeakoulujen on pidettävä huolta opiskelijoiden terveydestä, jos kokeita voidaan järjestää ja järjestetään perinteisinä koetilaisuuksina.

 

Koronaepidemian aiheuttamat poikkeusolot vaikuttavat kaikkiin ihmisryhmiin ja kriisillä tulee luultavasti olemaan myös merkittäviä pidemmän ajan vaikutuksia yksilöihin, yhteiskuntaan ja talouteen. Koulutuksen merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle on kuitenkin tulevaisuudessa ja poikkeustilanteissakin suuri, minkä takia olisi merkittävä virhe perua hallituksen koulutuspanostukset kriisin seurauksena. Luotan kuitenkin hallituksen tekevän tulevaisuudessakin oikeita päätöksiä ja tulemme yhdessä selviämään tästäkin kriisistä.

Kirjoittaja on Varsinais-Suomen SDP:n piirihallituksen jäsen Turusta