Ohjelmat

SDP:n ohjelmatyön tavoitteena on määritellä se, miten puolue haluaa uudistaa yhteiskuntaa yhdessä kansalaisten kanssa.

Ohjelmatyöllä on pitkät perinteet. Vuonna 1903 hyväksytyllä ns. Forssan ohjelmalla luotiin perusta suomalaisen hyvinvointivaltion synnylle. SDP:n ohjelmat on tarkoitettu toteutettaviksi, jos puolue saa kansalaisilta siihen valtuutuksen. SDP:n ohjelmien suuntaviivoilla on mm. luotu peruskoulu, rakennettu kansanterveysjärjestelmä, perustettu ympäristöhallinto ja uudistettu eläkepolitiikkaa.

Ohjelmatyön ja politiikan peruslinjat on hyväksytty vuonna 1999 periaateohjelmassa. Se määrittelee ne perusarvot ja lähtökohdat, joille puolueen muu ohjelmatyö ja poliittinen toiminta nojaavat. Puoluekokoukset päättävät ajankohtaisista ohjelmista.

Puoluevaltuusto ja puoluehallitus voivat myös puoluekokousten välillä tehdä ohjelmallista työtä yhteiskuntapolitiikan eri alueista. Vaaliohjelmissa SDP määrittelee käytännön poliittiset tavoitteet kansalaisten arvioitaviksi ja hallitusvastuussa toteutettaviksi.

SDP uudistaa ohjelmatyötään niin, että jäsenistön vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät.

SDP on uudistusliike, joka hakee ohjelmatyönsä ja yhteisen keskustelun kautta ratkaisuja yhteiskunnassa vallitseviin epäkohtiin.

SDP:n puoluekokous hyväksyi 7. kesäkuuta 2008 viisi tulevaisuusohjelmaa, jotka käsitelevät sosialidemokratian uudistumista, suomalaisen työn tulevaisuutta, ilmasto- ja ympäristökysymyksiä, henkistä hyvinvointia ja kulttuuria sekä toimivia kuntapalveluja.

Tutustu puolueen ohjelmatyöhön sdp.fi-sivustolla