hyvinvointialue

Omaishoitajien jaksamiseen on panostettava

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto teki eilen yksimielisen päätöksen omaishoitajien kolmesta maksuttomasta vapaasta. SDP:n valtuustoryhmä on kannattanut johdonmukaisesti omaishoitoon panostamista. Aluehallituksessa SDP:n ryhmä on esittänyt koko omaishoidon palkkiotasojen ja tuen selvittämistä. Omaishoitajat tarvitsisivat enemmän vapaita erityisesti, kun omaishoitaja on sidottuna hoitoon ympärivuorokautisesti.…
Lue lisää

Varsinais-Suomen SDP:n piirikokous: Omaishoitoon riittävä tuki

Varsinais-Suomen SDP on huolissaan hyvinvointialueen päätöksenteossa käsiteltävästä omaishoidon tukien harmonisoinnista. Aiemmin tuet on päätetty kuntakohtaisesti, nyt ne harmonisoidaan samalle tasolle koko hyvinvointialueella. Tuet ovat olleet hyvin erisuuruisia kunnissa. SDP:n aloitteesta Varsinais-Suomen Hyvinvointialueella lähdettiin valmistelemaan omaishoidon tukia kolmeen luokkaan THL:n suositusten…
Lue lisää

Niina Alho ja Niina Piippo: Asiakasmaksuvapautukset – joko tasoittavat, ylläpitävät tai vahvistavat terveyseroja

Varhan hallituksen enemmistö päätti jättää lääkärin vastaanottomaksujen maksuvapautusten ulkopuolelle pienituloiset peruspäivärahalla olevat työttömät ja toisen asteen opiskelijat. Hyväksytyn esityksen mukaan lääkärin vastaanottomaksusta vapautettuja olisi 1.1.23 alk. toimeentulotuen asiakkaat, takuueläkeläiset ja rintamaveteraanit. On hyvä, että näille ryhmille ollaan vapautusta myöntämässä, mutta…
Lue lisää

Marjukka Viljanen: Hyvinvointialueelle siirtyminen lähestyy sopimusneuvotteluiden varjossa 

Huoli omassa työyksikössä on suuri, tuleeko palkka tammikuussa, toimiiko järjestelmät ja muut tulevat muutokset. Paljon on kyselty palkkojen harmonisoinnista ja miten ne tullaan toteuttamaan. Toivottavasti työnvaativuuden arviointiin kiinnitetään huomiota ja luodaan vertailtavissa olevat kriteeristöt. Kriteeristö kohtelee kaikkia tasapuolisesti, kun se…
Lue lisää

Heli-Päivikki Laurén: Aluevaltuutetun terveisiä

Tämän vuoden tammikuussa käytiin historian ensimmäiset hyvinvointialueen vaalit. Toimintansa aloittanut aluevaltuusto valitsi Tarmo Martikaisen yksimielisesti hyvinvointijohtajan virkaan. Martikainen vaikuttaa innostavalta, kannustavalta ja kuuntelevalta kipparilta. Itse työskentelen hyvinvointialueen valtuustossa ja ikäihmisten valmistelevassa lautakunnassa.  Kevään aikana valtuustossa hyväksyttiin yksimielisesti hallintosääntö, joka tosin…
Lue lisää

Mari Lahti ja Niina Piippo: Olemmeko jättäneet nuoret yksin mielenterveyskriisissä?

Nuorten mielenterveyspalveluiden tarve on kasvanut viime vuosina hurjasti ja jonot erikoissairaanhoitoon ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi. Tämä trendi näkyi jo ennen covid-19 pandemiaa ja nyt näyttää sille, että nuorten mielenterveys on heikentynyt pandemian myötä. Tuoreen kirjallisuuskatsauksen ja viimeaikaisen kouluterveyskyselyn tulosten valossa…
Lue lisää

Simo Paassilta: Omaishoitopalkkiot harmonisoitava hyvinvointialueilla

Omaishoito on tärkeä osa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Omaishoidon palkkiosta ja muista omaishoitoa tukevista asioista kunnat ovat voineet kokolailla vapaasti päättää, kunhan lakimääräiset minimivaatimukset on otettu huomioon. Tämän seurauksena maksettavissa palkkioissa ja muissa tukimuodoissa on kuntien välillä suuria eroja.  Sote-uudistuksen…
Lue lisää

Aluevaltuustoaloite: Vanhusasiavaltuutetun viran perustamisesta Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle

Me Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuuston jäsenet esitämme, että hyvinvointialueemme organisaatioon perustetaan vanhusasiavaltuutetun virka.  Tarvitsemme hyvinvointialueellemme ikääntyneiden arjen tuntevan vanhusasiavaltuutetun. Vanhusasiavaltuutetun tehtävänä olisi hyvinvointialueen ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimenpiteiden ja palvelujen saatavuuden seuranta, laadun valvonta sekä niistä raportointi. Tehtäviin kuuluisi myös…
Lue lisää

Aluevaltuustoaloite: Varsinais-Suomen hyvinvointialueen järjestöjen asemasta ja järjestöyhteistyöstä

Varsinais-Suomessa toimii 813 sosiaali- ja terveysjärjestöä ja 63 sosiaali- ja terveysalan säätiötä, jotka ovat tärkeä voimavara hyvinvointialueelle. Järjestöissä tehdään korvaamatonta työtä, joka tukee hyvinvointialueita saavuttamaan sote-uudistukselle asetetut tavoitteet. Järjestöjen toiminnan avulla edistetään ja vahvistetaan asukkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Järjestöjen…
Lue lisää

Minna Holtlund: Ensikosketus työelämään tapahtuu jo yläkoulussa

Meillä on tänä keväänä perheessä hieno hetki, esikoisella on nimittäin ensimmäinen TET-jakso. TET-jakso on työelämään tutustumista yläkouluikäisille. Sen onnistuminen on todella tärkeää, koska se antaa viimeistään sen ensimmäisen kosketuksen työelämään. Jos jaksosta jää hyvin pahamieli, niin sillä voi olla hyvinkin…
Lue lisää