Aleksi Suron puhe puolukokouksessa

Kiitos puheenjohtaja
Hyvä puoluekokousväki, Aleksi Suro Raisio Varsinais-Suomi,
SDP:ssä yksi politiikan osa-alue jää usein muiden varjoon. Osaamme puhua uskottavasti muun muassa yhdenvertaisuudesta, solidaarisuudesta, julkisten palveluiden tärkeydestä, työelämäkysymyksistä sekä oikeudenmukaisuudesta.

Se politiikan kuuma peruna, mikä jää usein varjoon, on talous.
SDP:llä on kyllä uskottava talouspoliittinen linja, ja varteenotettavia ratkaisuja talouden haasteisiin, mutta ongelma on se, että se ei näy riittävästi äänestäjille!
Ei riitä, että minä tiedän linjan ja sinä tiedät sen, vaan jokaisen Suomalaisen on tiedettävä se mennessään vaaliuurnalle

SDP:n pitkän aikavälin tavoite on sopeuttaa valtion taloutta ja lopettaa julkisen sektorin velkaantuminen. Me ymmärrämme, ettei tämä rakennu pelkkien kovien leikkauksien pohjalle, vaan ennen kaikkea talouskasvulle, työllisyydelle, tulevaisuusinvestoinneille, ongelmien pitkäjänteiselle ennaltaehkäisylle sekä julkisen sektorin uudistamiselle ja tehostamiselle.

Hyvät ystävät, Yksi iso syy miksi eduskuntavaaleissa emme nousseet uudelleen pääministeripuolueeksi, on juuri tämä liian huono viestintä talouspoliittisista linjoistamme. Vaikkei meistä ikinä pelkkää talouspuoluetta tule, on ehdokkaidemme pystyttävä puhumaan uskottavasti taloudesta ja julkisten palveluiden rahoituksesta.

Ymmärrän, ettei taloudellinen osaaminen synny tyhjiössä, joten ehdokkaillemme ja puolueväellemme on tarjottava laadukasta koulutusta talouskysymyksiin liittyen.
Näillä eväin jokainen meistä voi olla oman elämänsä Matias Mäkynen, joka ei pelkää puhua taloudesta tai esittää ratkaisuja julkisten palveluiden rahoittamiseen.

Julkisen sektorin kestävyysvaje ei ole vain oikeiston asia, vaan meidän kaikkien suomalaisten. Näin kauppatieteiden ylioppilaana uskon, että meillä on paljon enemmän voitettavaa kuin hävittävää tällä saralla. Julkinen talous on kokonaisuus, ja velkaantumista tapahtuu niin kunnissa, alueilla kuin valtakunnassakin. EI anneta oikeiston leikkauspopulismin viedä meidän talouspoliittista toimintakykyä tai näköaloja!

Aleksi Suro