Kirsi-Maria Jokisen puhe SDP:n puoluevaltuustossa Lappeenrannassa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät toverit,

Olen ennenkin lähestynyt teitä kysymysten kautta ja haluan nytkin herätellä teitä arvoisat puoluevaltuutetut.

Miksi meillä on arvot?

Miksi teemme puoluetyötä?

Miksi olemme täällä?

Meillä on arvot, jotta meillä on pohja, johon voimme tukeutua. Arvot luovat meille linjat, minkä pohjalta teemme puoluetyötä ja viestimme sosialidemokraattisista tavoitteistamme.

Tuntuu, että yhteinen suunta on kadoksissa – ei kaikilla, mutta joillain. Näin ei saisi olla, etenkin kun olemme menossa kohti erittäin tärkeitä vaaleja. Tulevat vaalit eivät ole minä-vaalit. Ne ovat Me-vaalit. Toverit, meidän kaikkien on kirkastettava arvomme ja miksi me olemme tänä viikonloppuna täällä. Meidän tehtävämme on viedä vahva me-henki omiin piireihimme ja vaalitiimeihimme.

Jos yksikin ehdokas tai tukiryhmäläinen vie negatiivisuutta vaalikentille tai kinaa muiden samassa joukkueessa olevien ehdokkaiden kanssa, se romuttaa jo tehtyä työtä eikä auta meitä joukkueena menestymään. Olen työssäni huomannut vahvan me-hengen ehdokkaiden ja tiimien välillä.  Olen onnellinen ja ylpeä tiimin jäsen.

Miksi haluamme tarjota suomalaisille paremman huomisen? Onko se siksi, että siitä hyödymme itse vai siksi, että haluamme oikeasti tarjota jotain parempaa, arvojemme mukaista? Tämä kannatta kirkastaa omaan mieleen konkreettisin esimerkein. Kun suomalaiset tietävät, miksi teemme ja mitä, on heidän helpompi nähdä hyödyt, joita heille tarjotaan. Eli toverit, aktiivista viestintää. 

Olen täällä tänä viikonloppuna saamassa ajankohtaista tietoa, jonka voin välittää ehdokkaille ja vaalitiimeille, jotta me pääsemme parhaaseen vaalitulokseen.

Kirkastetaan toverit, keitä me olemme ja miksi. Haastetaan vakiintuneet ajattelu- ja toimintatavat.