Miku Kuuskorven puheet puoluekokouksessa

Kaikki osaaminen on arvokasta -puheenvuoro

Puheenjohtaja, rakkaat toverit, ei unohdeta puhua myös osaamisesta!

Kun puhumme puoluekokouksissa, poliittisissa ohjelmissa, turuilla ja toreilla suomalaisen osaamistason nostamisesta, puhumme usein vain korkeakoulutettujen osuuden kasvattamisesta nuorten ikäluokkien joukossa.

Ja vaikka itsekin jaan tavoitteen osaamistason ja korkeakoulutustason nostamisesta, emme saa unohtaa, että osaaminen on paljon laajempi käsite kuin korkeakoulututkinto takataskussa.

Osaamista löytyy kaikesta suomalaisesta tekemisestä. Sitä löytyy rakennustyömaalta, palvelualoilta, sitä löytyy sairaaloiden ja terveyskeskusten käytäviltä ja tehdasrakennuksista. Osaamista löytyy järjestöistä, yrityksistä ja ammattiyhdistyksistä. Uutta osaamista löytyy myös jatkokoulutusta hakevalta työnsä tekijältä.

Eikä tätä osaamista ei pidä yhtään väheksyä.

Vaikka itse korkeakoulutettavana arvostan saamaani koulutusta korkealle, arvostan vähintään yhtä korkealle, usein jopa korkea-mm-alle, jokaista suorittavan työn tekijää, jotka pitävät tätä yhteiskuntaa osaamisellaan ja työllään pystyssä. Kaikkea osaamisen päivittämistä tulee arvostaa, vaikka osaamisen kasvattaminen ei johtaisikaan aina vaikka uuteen tutkintoon taikka korkeakoulututkintoon.

Vielä yksi nosto osaamisesta – ulkomailla hankitun osaamisen tunnistaminen. Jos haluamme, että Suomi pystyy vielä 2030-luvulla turvaamaan hyvinvointivaltion, tarvitsemme myös ulkomaista työvoimaa. Jos emme pysty tunnistamaan myös tätä ulkomaista osaamista tehokkaasti, emme saa uusia tekijöitä työmarkkinoille tueksemme hyvinvointivaltion rakentamisessa.

Mutta rakkaat toverit, muistetaan: jokaista osaajaa ja kaikkea osaamista, aina tohtoreista ammattiosaajiin, tarvitaan Suomessa nyt ja tulevaisuudessa!

SDP:n talouspoliittinen vaihtoehto – puheenvuoro

Puheenjohtaja, viime kevään eduskuntavaalit olivat talousvaalit. Me sosialidemokraatit tarjosimme vaaleissa oman talouspoliittisen vaihtoehtomme, joka keräsi yli 600 000 suomalaisen luottamuksen. Tämä on upea tulos, jopa liikkeemme historiassa, mutta tietenkään tämä ei vielä riitä.

Hyvät toverit, meidän on edelleen vahvistettava ja ennen kaikkea – tuotava entistä näkyvämmäksi – sosialidemokraattista talouspoliittista vaihtoehtoa. Kestävä talouskasvu ja työn linja ovat sosialidemokraattisen talouspolitiikan ytimessä, se on meidän vaihtoehtomme taittaa velkaantumista ja tasapainottaa julkista taloutta.

Sillä me emme vahvista taloutta leikkaamalla heikoimmassa asemassa olevilta vaan nostamme työllisyyttä ja tuottavuutta laadukkailla työllisyyspalveluilla ja työhyvinvointiin panostamalla.

Me emme kasvata tuloeroja antamalla veronalennuksia parempituloisille vaan turvaamme tärkeät hyvinvointi-palvelumme kestävällä ja oikeudenmukaisella veropohjalla.

Me emme leikkaa koulutuksesta ja osaamisesta vaan investoimme tutkimukseen- ja tuotekehitykseen, sivistykseen ja oikeudenmukaiseen vihreään siirtymään.

Me emme tue suuria – suosivia – säätelemättömiä markkinoita vaan luomme reilujen pelisääntöjen taloutta ja kestävää talouskasvun politiikkaa tarjoammalla pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuksia ennustettavilla työmarkkinoilla – sujuvilla lupaprosesseilla, osaavalla työvoimalla ja kestävillä liikenneyhteyksillä.

Meillä on oma vaihtoehtomme.

Työ on sosialidemokraattisen puolueen talouspolitiikan ytimessä. Suomi ei maailmalla menesty halpatyövoimalla tai orjatyöllä vaan sillä, että työssään jaksavat, osaavat ja palkallaan toimeentulevat työntekijät ovat suomalaisen työn linjan ytimessä.

Meillä on neljä vuotta aikaa vahvistaa, rakentaa ja tehdä näkevämmäksi omaa, oikeudenmukaista talouspoliittista vaihtoehtoamme. Meidän on näytettävä oikeistokonservatiiviselle hallitukselle, ettei Suomea tällä tavalla rakenneta kestävämmäksi, tasa-arvoisemmaksi ja taloudellisesti menestyksekkäämmäksi hyvinvointivaltioksi.

Minulla on täysi luotto siihen, että omalle vahvalle talouspoliittiselle vaihtoehdollemme tulee kysyntää tulevina vuosi – erityisesti kun nousemme taas neljän vuoden päästä pääministeripuolueeksi. Kiitos.

Miku Kuuskorpi