Varsinais-Suomen SDP julkisti eduskuntavaalitavoitteensa

Varsinais-Suomen SDP julkisti vaaliteemansa kampanja-avauksessa Turussa lauantaina. Varsinais-Suomen piirin omat tavoitteet liittyvät hyvinvointialueiden rahoituksen turvaamiseen, nuorten mielenterveysongelmiin puuttumiseen, osaavan työvoiman saatavuuteen sekä Saaristomeren tilan parantamiseen.

– Olemme totta kai sitoutuneet SDP:n valtakunnallisen vaaliohjelman tavoitteisiin ja tuemme myös Varsinais-Suomen liiton edunvalvonnan tavoitteita, toteaa piirin puheenjohtaja Niina Alho.

– Tunnin junasta tuskin kuitenkaan saamme erimielisyyttä puolueiden välille täällä Varsinais-Suomessa. Nämä omat tavoitteemme olemme halunneet nostaa ensinnäkin siksi, että ne ovat Varsinais-Suomessa erityisen tärkeitä, mutta myös siksi, että niistä – tai tavoista niiden toteuttamiseksi – on puolueilla erilaisia näkemyksiä.

Varsinais-Suomen SDP:n kaikki 17 ehdokasta on nimetty jo viime vuoden puolella. – Meillä on monipuolinen ja kattava ehdokaslista niin alueellisesti kuin iän ja ammatinkin puolesta. Lähdemme hyvillä mielin tekemään kampanjaa, Niina Alho iloitsee.

Varsinais-Suomen SDP:n vaalitavoitteet

 • Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa palveluiden toimivuutta. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että
  • hyvinvointialueet saavat riittävän rahoituksen
  • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on mahdollisuudet tehdä työnsä hyvin ilman kohtuutonta painetta ja kiirettä.
 • Nuorten mielenterveyden ongelmiin on puututtava nykyistä paremmin. Tämä edellyttää, että
  • palvelut ovat siellä, missä nuoretkin ovat ja avun piiriin pääsee myös sähköisten palveluiden kautta
  • KELAn kuntoutuksen kautta saatavan terapian kriteerejä kevennetään hoitovelan purkamiseksi.
 • Varsinais-Suomeen tarvitaan paljon uutta, osaavaa työvoimaa. Työvoiman saaminen edellyttää, että
  • uusia ammattilaisia koulutetaan niin ammatillisissa oppilaitoksissa kuin korkeakouluissa ja parannetaan osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia läpi koko työuran
  • panostetaan tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin, jolla edistetään korkeakoulusektorin toimintaa sekä lisätään innovaatioita ja työtä
  • laajennetaan oppilaitosten koulutusvastuita ja järjestämislupia.
 • Saaristomeren tilaa on parannettava. Tilan parantaminen edellyttää, että
  • maa- ja metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta vähennetään
  • vähennetään sisäistä kuormitusta ammattikalastuksen avulla
  • hillitään ilmastonmuutosta, millä vähennetään sekä ulkoista kuormitusta että sisäisen kuormituksen vaikutuksia, kuten sinileväkukintojen määrää
  • hyödynnetään varsinaissuomalaista osaamista Itämeren alueen ympäristö- ja ilmastotyössä.