Ville Kurtin puheet puoluekokouksessa

Puheenjohtaja, hyvät toverit,

Paljon olisi sanottavaa ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta, mutta ehkä pyydän vielä sitä varten toiseen puheenvuoron.

Viime vuosina olemme uutisista saaneet lukea kylmääviä lukuja Suomen voimakkaasti kasvavista huumekuolemista. Luvut ovat tilastohistorian korkeimpia. Erityisesti nuorten huumekuolemat ovat maassamme huolestuttavan korkealla. Olemme näissä tilastoissa Euroopan korkeimpien lukemien joukossa. Tällä viikolla puolestamme olemme voineet lukea huumeiden käyttäjien Hiv-tartuntojen olevan rajussa nousussa pääkaupunkiseudulla. Huumeiden käyttö on yleistynyt jo pidempään.

Nämä luvut ja niiden takana olevat lukuisat inhimilliset tragediat kertovat selvää viestiä: maamme huumepolitiikka on epäonnistunut. Epäonnistunut vähentämään huumeiden käyttöä. Epäonnistunut estämään tartuntatautien leviämistä. Epäonnistunut estämään traagisia kuolemia.

Taustalla on myös sosiaalipolitiikan epäonnistumisia kuten mielenterveysongelmien yleistyminen ja paheneminen, syrjäytyminen yhteiskunnasta sekä huono-osaisuuden ylisukupolvisuus ja kasautuminen. Apua tarvitsevat eivät myöskään aina saa tarvitsemaansa hoitoa ja tukea.

Nykyiselle rangaistavuuteen perustuvalle politiikalle on olemassa selkeä vaihtoehto, jota tukee sekä tieteellinen tutkimus, että sosialidemokraattinen arvomaailma. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aiheesta teettämän tutkimuskatsauksen lopputulema on selkeä: huumepolitiikassa kaikista parhaimpia ratkaisuja saadaan sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin. Siksi THL sekä WHO tukevat huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumista. Kansainväliset esimerkit myös osoittavat, että huoli käytön rajusta kasvusta ei ole aiheellinen ja nykyinenkään politiikkamme ei ole onnistunut kääntämään kasvua. Pidän tärkeänä, että teemme myös tieteelliseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Toverit,

Huumepolitiikan ensisijaisena tavoitteena tulee olla huumehaittojen, erityisesti huumekuolemien minimointi. Tähän rangaistavuuteen perustuva politiikkaamme ei ole pystynyt eikä tulekaan pystymään. Huumeriippuvuus on sairaus. Sairastunutta ihmistä ei tule rangaista sairaudestaan, vaan hänelle on annettava tarvitsemaansa apua ja tukea. Rangaistus ei saa olla esteenä tälle.

Huumeiden käytön rangaistavuudesta luopuminen sekä päihdepalveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen on tieteeseen perustuva, inhimillinen ja sosialidemokraattinen ratkaisu nykyisen huumepolitiikan epäonnistumiseen. Siksi tuen tätä ajavan aloitteen numero 75 hyväksymistä ja toivon, että myös te toverit voitte tukea.

Hyvät toverit,

Ideologia on tehnyt paluun politiikkaan. Tai eihän se mihinkään, koskaan lähtenytkään, mutta pitkään politiikkaa vaivasi yksimielisyys, jonka keskiössä olivat “vastuullinen taloudenpito” ja “kilpailukyvyn edistäminen”. Muistatte varmaan, miten vielä 2015 eduskuntavaaleissa kisattiin vain kuka leikkaa eniten. Uusliberaalia politiikkaa tekivät pitkään niin oikeisto kuin demarit ympäri euroopan. Tämä politiikka toi kuitenkin hyvää vain pääomalle. Samalla se murensi hyvinvointivaltiot, kasvatti eriarvoisuutta, heikensi työväenliikettä sekä vieraannutti ihmisiä politiikasta ja yhteiskunnasta luoden äärioikeiston kasvupohjan.

Tänä vuonna vasemmisto teki paluun ja oikeisto näytti oikeat kasvonsa juhlapuheiden takana. Me emme lähteneet mukaan oikeiston leikkauskiimaan, kokoomus hylkäsi arvonsa leikkauspolitiikan tähden ja perussuomalaiset ottivat avoimesti paikkansa kokoomuksen oikealla puolella. Sinimusta hallitus on vaara hyvinvointivaltiolle, suomalaiselle koulutukselle ja työntekijöiden oikeuksille. Sitä vastaan meidän on taisteltava.

  • Oikeisto-vasemmisto-jako ei ole kadonnut mihinkään vaan on läsnä vahvempana kuin aikoihin. Monet erityisesti oikealla, mutta on myönnettävä myös osa meidän liikkeessämme, haluaisi häivyttää ideologian politiikasta ja tehdä vain taloudellisesti ”välttämättömiä” tai ”järkeviä”, toisin sanoen oikeistolaisia, päätöksiä. Politiikkassa on aina kyse arvovalinnoista ja valtiovarainministeriöllä tai taloustieteilijöillä ei ole jumalallista totuutta politiikan suunnasta tai yksinoikeutta talouskeskusteluun.

Toverit,

Meidän linjamme on ja on oltava selkeästi vasemmistolainen. Meidän mielestämme talous on ihmisiä varten eikä toisin päin. Me emme mittaa ihmisen arvoa rahassa. Meidän mielestämme aivan jokainen ansaitsee hyvän elämän. Ajattelemme, että työläinen ansaitsee suuremman osan työnsä hedelmistä, joista nauttivat nyt vain sijoittajat.

Meidän pitää pystyä kyseenalaistamaan nykyinen talousajattelu ja talousjärjestelmä. On olemassa vaihtoehtoja. Emme pysty ratkaisemaan aikamme suurimpia haasteita, ilmastonmuutosta, kasvavaa taloudellista eriarvoisuutta tai fasismin nousua vain jatkamalla kuin ennen. Nykyinen järjestelmämme rakentuu luonnon ja ihmisten hyväksikäytölle sekä luo ja ylläpitää valtavaa eriarvoisuutta. Ylpeilemme demokraattisuudellamme, mutta työpaikkamme, joissa vietämme merkittävän osan ajastamme, ovat usein demokratiasta kaukana ja raha puhuu myös politiikassa. Hyvissä kantimissa ei näytä demokratia olevan meidän liikkeesämmekään Meidän tehtävänämme on rakentaa oikeudenmukainen solidaarinen vaihtoehto ja johtaa esimerkillä.

Toverit,

Meille ihmisoikeudet eivät ole neuvottelukysymys. Tiedämme, että ilmastonmuutos on ihmiskunnan kohtalonkysymys. Sanomme suoraan, että emme hyväksy fasismia, rasismia, seksismiä, homofobiaa, transfobiaa tai vihapuhetta. Samaa ei voi sanoa hallituspuolueista Näiden asioiden toteaminen ei tee meistä ääripäätä. Ihmisoikeuksien ja fasismin välillä ei ole varaa kompromisseihin.

Toverit toivon meille kaikille rohkeutta. Rohkeutta pysyä omien arvojemme takana. Rohkeutta kyseenalaistaa ja purkaa sortavia valtarakenteita. Rohkeutta nousta barrikaadeille, kun tilanne sen vaatii. Rohkeutta taistella taantumusta vastaan paremman maailman puolesta.

Kiitos

Ville Kurtti