Aluevaltuustoryhmä

Sote-alan palkkaharmonisaation lykkääminen kymmenellä vuodella?

Demokraatti kertoi viime viikolla saaneensa tiedon valtiovarainministeriöstä, että kokoomus on yrittänyt selvittää hallitusneuvottelupöydässä mahdollisuutta siirtää sote-alan palkkaharmonisaatiota kymmenellä vuodella eteenpäin. Huomioitakoon, että kysymyksen neuvottelupöydässä on tehnyt turkulainen Ville Valkonen. Onneksi ehdotus tulee kuitenkin liian myöhään, koska liikkeen luovutus on jo…
Lue lisää

SDP:n aluevaltuustoryhmän aloite asiakasmaksujen huojentamisesta vuonna 2023

SDP:n aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Ari Korhonen esitteli aluevaltuuston kokouksessa 24.5. ryhmän aloitteen: Varsinais-Suomen hyvinvointialueen asiakasmaksujen laskutus on lähtenyt liikkeelle kevään aikana tahmeasti ja osa laskutuksesta on edelleen kesken. Monelle monisairaalle pienituloiselle laskutuksen viivästyminen alkuvuodesta on aiheuttanut ja tulee aiheuttamaan suuria taloudellisia…
Lue lisää

Aluehallitus päätti korottaa työosuusrahan SDP:n esittämälle tasolle

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hallitus päätti tiistain kokouksessaan muuttaa aiempaa päätöstään vammaisille tarkoitetun työosuusrahan tasosta. Joulukuussa aluehallitus päätti, että 6 tunnin työpäivästä maksetaan 7 euron korvaus ja alle 6 tunnin työpäivästä 4 euron korvaus. SDP esitti jo tuolloin, että summat olisivat olleet…
Lue lisää

Niina Piippo: Politiikan paine – mistä rahat sote-henkilöstöpulaan?

Olen koko kätilötyöni uran ajan seurannut, miten hoitohenkilöstön työnkuvaan lisätty yhä enemmän uusia tehtävänkuvia, kun samaan aikaan työn vaativuus on lisääntynyt ja muuttunut yhä kuormittavammaksi. Työ on kuormittavaa, kun vierestä puuttuu tekijöitä. Meille soten ammattilaisille on valunut tehtäviä, jotka vievät…
Lue lisää

SDP:n aluevaltuustoryhmän aloite vaatii järjestöille toista avustushakua

SDP:n aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Ari Korhonen esitteli ryhmän aloitteen valtuuston kokouksessa: Valtuusto on varannut talousarviossa hyvinvointialueen järjestöavustuksiin 3,0 miljoonaa euroa. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen jaosto on päätöksessään (17.1.2023 4 §) myöntänyt avustuksia järjestöille 2 532 717 euroa. Muutosvaiheessa järjestöt eivät pääsääntöisesti ole…
Lue lisää

Heli-Päivikki Laurén: Mitä me tavoittelemme suomalaiselta koulutukselta?

Entinen kansallisen ylpeydenaihe, koulutusta mittaavat Pisa-tulokset, ovat laskeneet. Viimeisimmissä mittaustuloksissa Suomi on OECD-maiden joukossa lukemisessa ja luonnontieteissä kolmas ja matematiikassa yhdestoista. Syyllisiksi on ehditty nimetä digilaitteet, vapaakasvatus, koulutusleikkaukset sekä maahanmuutto. Keskustelussa helposti unohtuu se seikka, että Pisa-tulokset eivät ole koulutuksen…
Lue lisää

Aluevaltuustoryhmä: Ryhmän puheenjohtajaksi Ari Korhonen ja varapuheenjohtajaksi Piia Elo

SDP:n aluevaltuustoryhmä järjestäytyi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Ari Korhonen Raisiosta ja varapuheenjohtajaksi Piia Elo Turusta. – SDP:llä on erinomainen aluevaltuustoryhmä, tietoa ja taitoa löytyy kentältä valtakunnan huipulle. On kunnia saada olla tällaisen ryhmän puheenjohtaja. Kiitos luottamuksesta! Ari Korhonen…
Lue lisää

Niina Alho: Varha aloittaa, mikä muuttuu ja riittääkö rahat.

Sosiaali- terveys- ja pelastuspalveluiden järjestämisvastuu on tammikuussa siirtynyt hyvinvointialueelle, mutta juuri mikään ei vielä ole muuttunut. Moni kuitenkin odottaa, että aikamme suurin uudistus parantaa palveluiden saatavuutta. Alkuvuodesta ei vielä kovin suuria muutoksia palveluiden saatavuuteen tule, koska palvelut pääsääntöisesti siirtyvät sellaisenaan…
Lue lisää

Mari Lahden puheenvuoro Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustossa

Hyvä puheenjohtaja, hyvät kanssa valtuutetut, Olemme tänään historiallisen hetken äärellä, kun olemme päättämässä ensimmäisestä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen talousarviosta vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2023-2025. Tahdon nostaa talousarvioon liittyen esille muutaman näkökulman mielenterveyteen liittyen. Meillä on todella haastava mielenterveyskriisi käsillä parasta aikaa…
Lue lisää

Niina Piipon puheenvuoro Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustossa

Arvoisat puheenjohtaja, valtuutetut ja virkamiehet. Hyvinvointialue on suuri julkishallinnollinen muutos rahoituksen näkökulmasta.  Hyvinvointialueet käynnistyvätkin yhtä lukuun ottamatta alijäämäisellä budjetilla. Esitettävä rahoitus ei siis kata siirtyviä kustannuksia, Tämä luo painetta talouden ja toiminnan kehittämisohjelmalle sekä palveluverkkostrategialle, joita hyvinvointialueella jo valmistellaan.  Tammikuun…
Lue lisää